University of Oulu

Tutkija-Professori Alpertti Pee:lle lisää tutkijoita Kainuusta : saako juonellinen tiedekerhokokeilu oppilaat innostumaan tieteestä?

Saved in:
Author: Vanhala, Annastiina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 75
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202104237614
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Vanhala, 2021
Publish Date: 2021-04-28
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Harmoinen, Sari
Reviewer: Harmoinen, Sari
Kaitera, Susanna
Description:

Tiivistelmä

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut Suomen tavoitteeksi olla tiedekasvatuksessa maailman kärjessä vuonna 2020. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 tiedekasvatuksellisten tavoitteiden ja arvopohjan taustalla on nähtävissä tämä tavoite. Samoin LUMAkeskus Suomi pyrkii osaltaan kehittämään ja tuomaan tiedekasvatusta kaikkien saataville Suomessa. Näiden kaikkien yhteisenä tavoitteena on saada lapset ja nuoret, kuten myös aikuisetkin kiinnostumaan tiedekasvatuksesta ja sitä kautta saada yksilöt ajattelemaan ja toimimaan, tutkimaan ja pohtimaan, testaamaan ja arvioimaan asioita yksin ja yhdessä toisten kanssa. Tarvitsemme tulevaisuudessa lisää tutkijoita ja tutkijan ainesosia ihan meihin jokaiseen yksilöön, jotta selviämme ja kehitymme jatkuvasti muuttuvassa maailmassa.

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisena osallistujat kokevat juonellisiin tiedekerhoihin osallistumisen ja millaisena kokemukset näyttäytyvät Perusopetuksen opetussuunnitelman 2014 tiedekasvatuksellisesta näkökulmasta? Lisäksi haluttiin selvittää, millaisena tiedekasvatus näyttäytyy tällä hetkellä oppilaan elämässä ja millaisena kokemukset näyttäytyvät LUMA- toimintaan peilattuna. Onko LUMA- toiminnalle tarvetta Kainuussa?

Tutkimuksen aineisto kerättiin Tieka- hankkeen pitämissä juonellisissa tiedekerhoissa syksyllä 2020. Kerhot kokoontuivat kolme kertaa kahdella eri koululla. Oppilaat täyttivät kyselylomakkeen, jossa oli sekä monivalinta- että avoimia tehtäviä jokaisen kerhokerran jälkeen. Opettajat kertoivat vapaalla kerronnalla omista kerhokokemuksistaan. Lisäksi oppilailta kysyttiin ennen kerhon alkua avoimilla kysymyksillä heidän ajatuksiaan tieteestä, kokemuksia tutkimisesta ja tiedekokeista sekä tutkimustoiveita.

Tutkimuksen tuloksien mukaan oppilaat ovat erittäin kiinnostuneita tieteestä. Tiede on heistä jännittävää ja mielenkiintoista. Heidän kokemukset tieteen parissa ovat kuitenkin melko vähäisiä ja tutkimuskohteina korostuvat luontoon liittyvät asiat. Tiedekerho saa osallistujilta monenlaista positiivista palautetta. Erityisesti osallistujista on mielenkiintoista ratkoa tiedetehtäviä yhdessä toisten lasten kanssa. Yhteistyö ja kaverin kanssa toimiminen koetaan mukavaksi ja hauskaksi. Kerhojen juonellisuus vie oppilaat mukanaan ja kaikki toimivat kerhoissa innokkaina osallistujina. Juonellinen tiedekerho osoittautuu hyväksi välineeksi Perusopetuksen opetussuunnitelman 2014 tiedekasvatuksellisten tavoitteiden ja arvojen toteuttamisessa. Kerhot saavat monelta taholta paljon positiivista palautetta ja kaikki osallistujat toivovat, että tiedekerhotyyppinen toiminta jatkuu Kainuussa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Annastiina Vanhala, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.