University of Oulu

Nanokuitujen silanointi ja niiden käyttö biokomposiiteissa

Saved in:
Author: Rojola, Jasmin1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Process Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 29
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202104277620
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Rojola, 2021
Publish Date: 2021-04-28
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Nykypäivänä uusiutuvien materiaalien käyttö on alasta riippumatta ensiarvoisen tärkeää ja niitä käytetään paljon. Tämän vuoksi näistä uusiutuvista materiaaleista tulisi saada yhtä kestäviä, kuin vastaavista ei-uusiutuvista materiaaleista. Tämän työn tavoitteena oli tarkastella, voidaanko polypropeenipohjaisten komposiittien mekaanisia ominaisuuksia parantaa hydrofobisoimalla nanokuituja. Nanokuitujen hydrofobisointi saavutettiin annostelemalla nanokuituihin silaania eri annoksia.

Työn aikana valmistettiin nanokuituarkkeja ja biokomposiittifilmejä mikrofibrilloidusta sulfonoidusta kuusipurusta, mikrofibrilloidusta kuusipurusta, mikrofibrilloidusta mäntypurusta ja mikrofibrilloidusta valkaistusta havuselluloosasta. Työn tarkoituksena oli saada kerättyä dataa nanokuituarkkien ja biokomposiittifilmien vetolujuusmittauksista, joista käy ilmi, onko kuitujen silyloinnilla vaikutusta komposiittien mekaanisiin ominaisuuksiin. Nanokuituarkeille suoritettiin vetolujuusmittauksien lisäksi kontaktikulmamittaukset.

Vetolujuusmittauksissa ei havaittu selkeää trendiä nanokuitujen tai silaaniannoksien välillä. Tähän on voinut vaikuttaa muun muassa silaanin vähäinen dispergoituminen kuituihin, termoplastisen polymeerin valinta tai itse prosessi, joka oli tässä työssä ekstruusioprosessi.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jasmin Rojola, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.