University of Oulu

Proteettisiin materiaaleihin liittyvät allergiat

Saved in:
Author: Sillanpää, Tuomas1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Department of Dentistry
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 23
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202104287623
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Sillanpää, 2021
Publish Date: 2021-04-28
Thesis type: Other thesis
Tutor: Näpänkangas, Ritva
Kankaala, Taina
Reviewer: Näpänkangas, Ritva
Kuoppala, Ritva
Description:

Tiivistelmä

Allergisten sairauksien määrä Suomessa on suuri ja se on kasvanut viime vuosikymmeninä. THL:n arviot allergioiden esiintyvyydestä vaihtelevat ja viimeisimpien väestötutkimusten mukaan noin joka kolmannella aikuisella olisi allergisia oireita. Yleisimpiä oireita ovat allergiset silmäoireet ja hengitystieoireet kuten heinänuha sekä allergiset nenäoireet. Allergiset sairaudet, astma mukaan lukien taasen ovat lasten ja nuorten yleisin pitkäaikaissairaus, mutta Suomessa ei ole viime aikoina tehty tutkimusta lasten astman tai allergian yleisyydestä. Allergian oireet hammashuollossa käytettäville intraoraalisille materiaaleille ovat epäspesifisiä ja ovat yleensä hammaslääkärille haastavia tunnistaa.

Tutkielmassa käsitellään proteettisiin materiaaleihin kuten metalleihin, polymeereihin ja keramiaan liittyviä allergioita kirjallisuuskatsauksen avulla. Aineistona käytettiin kansainvälisiä tutkimuksia ja kirjallisuutta, joissa käsitellään hammashoidossa käytettäviä materiaaleja, niiden allergioita sekä hammashoidossa että yleislääketieteen puolella.

Kirjallisuuskatsauksessa havaittiin, että allergiat protetiikan materiaaleille olivat harvinaisia. Hammashoidossa käytettyjen materiaalien aiheuttamat ovat lähinnä viivästynyttä kosketusallergiaa eli luokan IV hypersensitiivisyyttä. Potilaiden oireita on vaikea yhdistää allergiaan ja tiettyyn materiaaliin. Allergiat varmistetaan ihotautien poliklinikalla epikutaani- eli lapputestillä, joskin tarpeettomia testauksia tulee välttää allergeeneille altistamisen välttämiseksi. Proteeseihin kohdistuvia allergioita hoidetaan vain, kun ne aiheuttavat oireita ja yleisin hoitokeino on vaihtaa proteesi eri materiaalista valmistettuun proteesiin. Potilaita eniten allergisoivat materiaalit olivat metalleja, kun taas hammashoidon henkilökuntaa allergisoivat eniten polymeerit.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tuomas Sillanpää, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.