University of Oulu

Rautarikastepellettien pelkistyskokeen herkkyysanalyysi : lämpötilan vaikutus pelkistymisnopeuteen

Saved in:
Author: Junttila, Elina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Process Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 18
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105047631
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Junttila, 2021
Publish Date: 2021-05-05
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Työn tavoitteena oli tutkia, miten rautarikastepelletille suoritettavan pelkistyskokeen tuloksiin vaikuttavat mahdolliset poikkeamat koeolosuhteissa. Tässä työssä arvioitiin, kuinka mahdolliset lämpötilan muutokset vaikuttavat rautarikastepelletin pelkistysnopeuteen.

Työ tehtiin yhteistyössä SSAB:n Raahen terästehtaan kanssa. Työssä käytetyt valmiiksi analysoidut rautarikastepelletit toimitettiin SSAB:n Raahen terästehtaalta. Pelletit esikäsiteltiin magneettierottimella, koska kokeisiin haluttiin mahdollisimman ei magneettisia pellettejä. Esikäsittelyn jälkeen valittiin vielä vähiten magnetiittia sisältävistä pelleteistä kokeissa käytettävät pelletit. Rautarikastepelleteistä valmistetaan rautaa masuuneissa, jotka ovat suuria tuotantolaitoksia. Suurin osa masuunissa valmistetusta raakaraudasta käytetään teräksen valmistukseen. Masuunit tuottavat raakarautaa pelkistysreaktioilla monta tonnia vuorokaudessa.

Työn kokeet suoritettiin Oulun yliopiston laboratoriossa olevalla TG-uunilla. Kokeissa käytettävien pellettien tuli olla kooltaan ja muodoltaan mahdollisimman identtisiä. Nämä pelletit valittiin pelleteistä, jotka olivat vähiten magnetiittisia. Työhön liittyen suoritettiin kolme pelkistyskoetta, joista ensimmäinen oli referenssikoe. Referenssikokeeseen verrattiin kahta seuraavaa koetta, joihin lämpötilaa muutettiin +20 ℃:n ja -20 ℃:n verran.

Kokeiden tuloksista tehtiin kaksi kuvaajaa, joissa on esitetty massanmuutoskäyrät. Massanmuutoskäyristä nähtiin lämpötilamuutos verrattuna referenssiajon massanmuutoskäyrään. Tulimme siihen tulokseen, että lämpötilanmuutoksella ei ole merkitystä rautarikastepelletin pelkistysnopeuteen. Lämpötilan nosto vaikutti jonkin verran tuloksiin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Elina Junttila, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.