University of Oulu

Päiväkodin johtajien ja varajohtajien käsityksiä jaetusta johtajuudesta poikkeustilanteessa

Saved in:
Author: Luoma, Annakaisa1; Ohtamaa, Ida1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 5.7 MB)
Pages: 74
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105047636
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Luoma; I. Ohtamaa, 2021
Publish Date: 2021-05-05
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kyrönlampi, Taina
Reviewer: Kyrönlampi, Taina
Pinola, Timo
Description:

Tiivistelmä

Tutkimme päiväkodin johtajien ja varajohtajien käsityksiä jaetusta johtajuudesta COVID-19 pandemian aikana. COVID-19 pandemian myötä johtajuus vaati uudenlaista mukautumista sekä maailmantilan tiedostamista, johon jaettu johtajuus toi tutkimuksemme mukaan tukea sekä ohjasi rakentamaan johtajuuden toimintatapoja uudelleen. Jaettu johtajuus nähdään merkittävänä työyhteisön sekä johtajien työhyvinvointia lisäävänä tekijänä. Jaettu johtajuus nousee tutkimuksessamme esille päiväkodin johtajien sekä varajohtajien kokemuksissa useassa eri asiayhteydessä. Jaetun johtajuuden kokemukset painottuvat osaamisen ja asiantuntijuuden jakamiseen, poikkeustilanteeseen mukautumiseen ennakoinnin ja reagoinnin keinoin sekä työtehtävien hallinnan ja jakamisen mahdollistajana.

Tutkimuksemme teoreettiset lähtökohdat ovat varhaiskasvatuksen johtajuudessa, ennen kaikkea jaetun johtajuuden määrittelyn viitekehyksessä. Tuomme esille johtajuuden määrittelyä niin yleisesti, kuin varhaiskasvatuksen näkökulmasta. Varhaiskasvatuksen jaetussa johtajuudessa pitää ottaa huomioon, että kyseessä ei pelkästään ole työn delegoimista, vaan siitä, että on yhteinen ymmärrys, miten työtä voidaan tehdä yhdessä käyttäen työyhteisön jäsenten osaamista ja eri rooleja saavutettaessa tavoitteita (Hujala & Eskelinen, 2013, s.229).

Tutkimuksemme on laadullinen, fenomenografinen tutkimus, joka mahdollistaa käsitysten tutkimisen jaetusta johtajuudesta. Aineiston analyysi on toteutettu fenomenografisen aineiston analyysin mukaisesti. Tutkimuksemme sijoittuu Oulun kaupunkiin ja tutkimukseemme osallistui 3 päiväkodin johtajaa ja 4 päiväkodin varajohtajaa. Tutkimuksen aineisto kerättiin Webroprol- kyselylomakkeella.

Tutkimuskysymykset ovat: 1.Miten jaettu johtajuus ilmeni päiväkodin johtajien ja varajohtajien työssä koronaviruksen aiheuttamana poikkeusaikana? 2.Miten jaettu johtajuus nousi esille työhyvinvoinnin näkökulmasta koronaviruksen aiheuttamana poikkeusaikana?

see all

Subjects:
Copyright information: © Annakaisa Luoma; Ida Ohtamaa, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.