University of Oulu

Tiedolla polarisaatiota vastaan : käsityksiä tieteestä viestimisestä, tiedejournalismista ja informaatiovaikuttamisesta Twitterissä

Saved in:
Author: Ruokamo, Teija1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, History, Culture and Communication Studies (HistCulComm)
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.2 MB)
Pages: 80
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105047639
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Ruokamo, 2021
Publish Date: 2021-05-05
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Karvonen, Erkki
Sahlgren, Jari
Reviewer: Karvonen, Erkki
Kallinen, Maija
Description:

Tiivistelmä

Tutkimuksia ja tiedettä tulkitaan monimuotoisesti. Twitter on suosittu alusta yhteiskunnalliselle keskustelulle, mutta myös informaatiovaikuttamiselle. Tutkimuksessa selvitettiin, voiko yhteiskuntaa muuttaa sosiaalisen median keskustelujen ja vuorovaikutuksen kautta. Tutkimuksessa tarkasteltiin tieteilijöiden, journalistien ja viestinnän ammattilaisten näkemyksiä Twitteristä tieteen ja journalismin jakamisen kanavana ja heidän käsityksiään informaatiovaikuttamisesta. Tavoitteena oli saada tietää näkemyksiä siitä, onko hyödyllistä tuottaa tiedejournalismia sosiaaliseen mediaan, tunnistetaanko oikea tieto ja informaatiovaikuttaminen sekä kannattaako tutkijan ylipäätään olla aktiivinen toimija sosiaalisessa mediassa. Tutkimuksessa myös pyrittiin selvittämään, mitkä taustat vaikuttavat tiedon jakamisen vaikuttavuuteen. Tarkastelussa oli vastaajan sukupuoli, ikä sekä ammatti. Tutkimuksessa selvitettiin myös mikä merkitys on tiedon jakamisella, osataanko tunnistaa lähde ja olla lähdekriittisiä.

Tutkimusmenetelmänä käytettiin kvantitatiivista Webropol-lomakekyselyä, jolla selvitettiin tieteilijöiden, tiedeviestijöiden, viestintäasiantuntijoiden ja toimittajien käsityksiä Twitterissä viestimisestä sekä vastaajien näkemyksiä Twitteristä yhteiskunnallisen vaikuttamisen välineenä. Kyselyn vastaajia oli 73, joista enemmistö oli 35–55- vuotiaita.

Tulosten perusteella voidaan todeta, että oikean tiedon jakaminen ja väärän tiedon sekä informaatiovaikuttamisen estäminen on viestintäammattilaisille, toimittajille ja tutkijoille mahdollista. Oikea tieto, väärän tiedon oikominen ja väärien lähteiden osoittaminen edellyttävät nykyaikaisten viestintäkanavien ja informaatiovaikuttamisen tunnistamista sekä läsnäoloa sosiaalisessa mediassa. Lisääntynyt polarisaatio kaipaa sillanrakentajia. Vastakkainasettelu ja luottamuksen rapautuminen voidaan välttää oikean tiedon jakamisella ja keskustelulla. Uhat tulee tiedostaa ja tunnistaa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Teija Ruokamo, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.