University of Oulu

Fuusio energiantuotannossa

Saved in:
Author: Harju, Aleksi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Physics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 24
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105047674
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Harju, 2021
Publish Date: 2021-05-05
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän luonnontieteiden kandidaatintutkielman tarkoitus on tarkastella energianäkökulmasta ydinfuusioreaktiota ja muutamia erilaisia menetelmiä, joilla fuusiolla voidaan tuottaa energiaa. Energiantuotanto fuusioreaktiota hyödyntäen on aktiivisen tutkimuksen kohteena, ja eri kokoluokan fuusioreaktoreiden rakentaminen, tutkimus ja kehitys ovat meneillään ympäri maailman. Fuusio voi tulevaisuudessa olla yksi vaihtoehto fossiilisille polttoaineille. Muun muassa runsas energiatiheys, polttoaineiden riittävyys ja vähäinen saastuttavuus ovat syitä, miksi fuusioenergian kehitykseen investoidaan paljon aikaa ja rahaa. Toisaalta esimerkiksi plasmafysiikkaan, materiaalifysiikkaan ja konetekniikkaan liittyvien haasteiden takia fuusioenergia ei ole helppo eikä mutkaton tutkimusala.

Tutkielmassa käydään aluksi läpi, mikä fuusioreaktio on, mitä se vaatii tapahtuakseen ja mitä muita fysiikan käsitteitä siihen liittyy. Sen jälkeen tarkastellaan sekä yleisessä mielessä että esimerkkejä käyttäen erilaisia fuusioreaktoreita, joilla energiaa on mahdollista tuottaa. Lopuksi tarkastellaan tarkemmin fuusioenergian etuja ja haittapuolia.

see all

Subjects:
Copyright information: © Aleksi Harju, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.