University of Oulu

Supergeenit polymorfismin taustalla

Saved in:
Author: Ojala, Erika1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Biology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 19
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105047677
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Ojala, 2021
Publish Date: 2021-05-05
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatintyössäni tarkastelen aihetta supergeenit polymorfismin taustalla. Polymorfismia esiintyy useilla eri lajeilla ja monilla lajeilla polymorfismiin on liitetty supergeeni. Tarkoituksena on selvittää kolmen esimerkkilajin kohdalla mitä yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia polymorfismin ilmenemisessä löytyy. Lisäksi tarkastellaan polymorfismin syntyä esimerkkilajien kohdalla, polymorfismia ylläpitäviä voimia ja supergeenien taustaa.

Esimerkkilajeina toimivat suokukko Philomachus pugnax, valkokurkkusirkku Zonotrichia albicollis ja Etelä-Amerikan tulimuurahainen Solenopsis invicta. Suokukolla polymorfismi ilmenee kolmena eri fenotyyppinä koiraalla satellite, independent ja faeder. Valkokurkkusirkulla kolmena eri fenotyyppinä, jotka löytyvät sekä koirailta, että naarailta white, tan ja harvinainen superwhite. Tulimuurahaisilla polymorfismi ilmenee kuningatarten määränä yhdyskunnassa, joko yhden tai useiden kuningatarten yhdyskuntina.

Jokaisella esimerkkilajilla polymorfismin taustalla on osoitettu vaikuttavan supergeeni. Jokaisen esimerkkilajin supergeenin syntymekanismina toimi yksi tai useampi inversio. Inversiosta seurannut rekombinaation alenema johti esimerkkilajien kehityshistoriassa genotyyppien erilaistumiseen ja supergeenin syntyyn. Polymorfismia ylläpitäviksi voimiksi on osoitettu yleisyydestä riippuva valinta ja inversiosta johtuva rekombinaation puute. Jokaisen esimerkkilajin kohdalla polymorfismi ilmeni myös erilaistuneina haplotyyppeinä, joilla jokaisella yhdessä tai useammassa proteiinia koodaavassa geenissä oli tapahtunut erilaistumista historian saatossa.

Kysymyksiä joihin vastausta ei kirjallisuuskatsauksessa saatu ilmeni. Valkokurkkusirkun superwhite muodosta ei löytynyt yhtä laajaa aineistoa kuin white- ja tan-muodoista. Tulimuurahaisten lisäksi eroja kuningatarten määrissä yhdyskuntien välillä on havaittu myös kotoperäisillä lajeilla ja ilmiön levinneisyyden laajuus muurahaislajien keskuudessa kaipaisi kartoitusta. Lisäksi supergeenien osuudesta polymorfismin taustalla löytyy myös verrattain vähän aineistoa ja ilmiöön liittyy vielä paljon tuntemattomia tekijöitä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Erika Ojala, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.