University of Oulu

Rap-musiikin terapeuttinen käyttö

Saved in:
Author: Väisänen, Otso1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Pages: 24
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105047679
Language: Finnish
Published: Oulu : O. Väisänen, 2021
Publish Date: 2021-05-06
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Musiikin henkistä kasvua edistävistä vaikutuksista on tiedetty jo vuosituhansia, mutta musiikkiterapia syntyi virallisesti vasta 1900-luvun puolivälissä. Toistakymmentä vuotta myöhemmin Yhdysvalloista ponnisti uusi musiikin tyylilaji, sorrettujen vähemmistöjen äänenä toiminut rap-musiikki. Tässä kandidaatintutkielmassa tutkitaan, kuinka nämä kaksi ilmiötä voidaan yhdistää, eli Miten rap-musiikkia voidaan hyödyntää terapiassa? Tutkimus pyrkii selvittämään rap-musiikin ominaisuuksia, jotka voivat auttaa yksilön kehityksessä sekä egon, itsetunnon ja minäkuvan vahvistamisessa. Tämä kandidaatintutkielma toteutetaan narratiivisena kirjallisuuskatsauksena.

Tutkimuksessa selvisi, että rap-musiikki sisältää lukuisia terapeuttisia ominaisuuksia, joita terapeutti voi asiakkaan kanssa hyödyntää. Räpin kuunteleminen, luominen ja improvisointi voivat jokainen luoda kokemuksia, jotka edesauttavat asiakkaan henkistä kasvua. Tutkimustulokset siis puoltavat rap-terapian hyödyllisyyttä, mutta kuitenkin painottavat sitä, että terapeutin on lähestyttävä sitä asiakkaan ehdoilla. Kaikki mahdolliset harjoitteet eivät toimi jokaisen yksilön kohdalla, eikä rap-terapia ole missään muodossa toimiva ratkaisu, jos asiakas ei ole kiinnostunut rap-musiikista.

see all

Subjects:
Copyright information: © Otso Väisänen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.