University of Oulu

Kirjainmenetelmä ja oivaltavan lukemisen menetelmä lukemaan opettamisessa

Saved in:
Author: Valta, Johanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 37
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105047686
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Valta, 2021
Publish Date: 2021-05-06
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämä kandidaatin tutkielma selvittää merkittävimpiä eroja lukemaan opettamisessa kahden eri lukemaan opettamisen menetelmän välillä. Toinen niistä on hyvin perinteinen kirjainmenetelmä ja toinen uudempi oivaltavan lukemisen -menetelmä. Kirjainmenetelmälle on ominaista kirjainten nimillä kuorossa tavaaminen. Se on hyvin tekninen menetelmä. Nuori sukupolvi saa kosketuspintaa siihen Seitsemän veljestä -teoksen kautta. Oivaltavan lukemisen -menetelmä on otteeltaan tutkiva ja oppilaita aktivoiva. Lukemaan oppiminen tapahtuu äänteiden eikä kirjainten avulla. Menetelmän keskiössä on tarkkailla kunkin äänteen ääntöpaikkaa ja -tapaa.

Tarkastelen tutkielmassani kielen kehitystä osana lukutaidon oppimista. Tuon esille kielellisen tietoisuuden osatekijät ja niiden roolin lukutaidon kehittymisessä. Lukutaidon tasoja tarkastelen tunnetuimpien teorioiden kautta. Lukemaan opettamisen menetelmiä käsittelen analyyttisten ja synteettisten menetelmien kautta. Vaikka molemmat tutkielmani keskiössä olevista lukemaan opettamisen menetelmistä ovat synteettisiä, tuon esille kokonaiskuvan ymmärtämiseksi myös analyyttisiä menetelmiä. Analyyttiset aloittavat lukemaan opettamisen kokonaisuuksista, kun synteettiset aloittavat sanoja pienemmistä yksiköistä.

Merkittävimpiä eroja tutkielmani kahdessa lukemaan opettamisen menetelmässä löysin olevan neljä. Kirjainmenetelmän kirjaimilla tavaaminen ja oivaltavan lukemisen -menetelmän äänteillä lukeminen on ensimmäinen selkeä ero. Toisena erona nousee kirjainmenetelmän teknisyys ja oivaltavan menetelmän toiminnallisuus. Kolmantena erona näkyy eriyttäminen ja lukutasojen huomiointi — tai niiden puuttuminen. Neljäntenä erona on pitkien ja lyhyiden vokaalien oppimisen aikataulu.

see all

Subjects:
Copyright information: © Johanna Valta, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.