University of Oulu

Fyysisen aktiivisuuden yhteys lasten ja nuorten koulumenestykseen

Saved in:
Author: Arkkila, Teemu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 34
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105047691
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Arkkila, 2021
Publish Date: 2021-05-06
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Lapsista ja nuorista enää vain harva saavuttaa fyysiselle aktiivisuudelle asetetut minimisuositukset. Tämän lisäksi fyysisen aktiivisuuden määrä oppilailla näyttää laskevan entisestään peruskoulun edetessä. Viime aikoina huolta on myös herättänyt lasten ja nuorten koulumenestyksen kehitys, mihin osasyynä lienee olevan suomalaisten oppilaiden PISA-kokeissa saamien tulosten havaittu laskusuhdanne. Mielenkiintoista onkin, että samaan aikaan huoli sekä lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuudesta että koulumenestyksestä on ollut kasvussa. Tässä kandidaatin tutkielmassa pyrinkin selvittämään, millainen yhteys fyysisellä aktiivisuudella on lasten ja nuorten koulumenestykseen.

Useiden tutkimusten mukaan vaikuttaisikin siltä, että lasten ja nuorten korkean fyysisen aktiivisuuden hyödyt eivät jää pelkästään terveydellisiin seikkoihin, vaan korkea fyysinen aktiivisuus on myös todella yhteydessä oppilaiden koulumenestyksen kehitykseen. Kaikissa tutkimuksissa havaitut fyysisen aktiivisuuden ja koulumenestyksen väliset yhteydet eivät kuitenkaan olleet tilastollisesti merkitseviä, mutta suuntaus vaikutti olevan kuitenkin lähes kauttaaltaan positiivinen. Tämän lisäksi fyysisen aktiivisuuden yhteyksissä lasten ja nuorten koulumenestykseen on mahdollisesti eroja sukupuolten välillä. Huomion arvoista on kuitenkin se, että korkeasta fyysisestä aktiivisuudesta ei ollut kummallekaan sukupuolelle haittaa koulumenestyksen kannalta.

Tutkielmassa käsiteltyjen tutkimusten perusteella onkin lähes mahdotonta perustella syitä,miksi lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden kehitystä ei pyrittäisi aktiivisesti tukemaan myös koulupäivien aikana. Tämänkaltaisesta koulupäivään lisätystä liikunnassa näyttää olevan terveydellisten tekijöiden lisäksi hyötyä myös oppilaiden koulumenestyksen kehitykselle. Monessa tutkimuksessa oppilaat pärjäsivätkin lukuisissa oppiaineissa paremmin lisätyn liikunnan seurauksena, vaikka se olisi ollut pois kyseisten oppiaineiden opetukseen käytetystä ajasta. Lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden tukeminen tulisikin nähdä suurena mahdollisuutena, jonka avulla on mahdollista vaikuttaa sekä oppilaiden terveyden että koulumenestyksen kehitykseen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Teemu Arkkila, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.