University of Oulu

Morfologia ja osteometria sekoittuneiden luuaineistojen analyysimenetelminä

Saved in:
Author: Södö, Maria1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Archaeology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 20
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105047692
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Södö, 2021
Publish Date: 2021-05-06
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkielmassa tarkastellaan kahden arkeo-osteologisen tutkimusmenetelmän, morfologian ja osteometrian, käytettävyyttä sekoittuneiden luuaineistojen analyysissä. Tutkielman aineiston koostuu otoksesta Iin vanhan Haminan keskiaikaisen hautausmaan alueelta vuoden 2009 kaivauksien yhteydessä löydetyn luukuopan luista. Valitsin tarkempaan tarkasteluun 69 olkaluuta, 13 reisiluuta ja 21 sääriluuta. Aineistolähtöisessä analyysissä tarkastelen luita yhteensä 38 morfologisen piirteen ja 17 osteometrisen mitan avulla. Tarkasteluun valitut piirteet muodostavat tarkastelemieni luiden selkeimmät tuntomerkit. Mitat ovat olkaluiden, reisiluiden ja sääriluiden standardimittoja.

Tutkielmani tavoitteena oli arvioida, kuinka hyvin sekoittuneen luuaineiston morfologiset ja osteometriset analyysimenetelmät soveltuisivat yhden arkeologisen kohteen luulöydösten analyysiin. Aineiston luiden tarkastelu paljasti, että luut ovat huonosti säilyneitä. Koska molemmat sekoittuneen luuaineiston analyysimenetelmät perustuvat luiden kuntoon, sekoittuneen luu-aineiston lajittelu morfologisten ja osteometristen menetelmien avulla ei toisi tarkastelemalleni aineistolle kovin tarkkoja ja luotettavia tuloksia. Tutkielmani johtopäätöksenä on, että morfologian ja osteometrian tutkimusmenetelmät toimivat hyvin säilyneessä aineistossa, mutta suomalaisessa huonosti säilyneessä luuaineistossa sekoittuneen luuaineiston analyysi voi olla lähes mahdotonta näillä menetelmillä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Maria Södö, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.