University of Oulu

Luonnonympäristöjen suhde aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöön sekä tarkkaavuuteen

Saved in:
Author: Kinnunen, Olli1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 50
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105047697
Language: Finnish
Published: Oulu : O. Kinnunen, 2021
Publish Date: 2021-05-06
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Ympäristöjen merkitys on lisääntynyt viime aikoina kasvatuksessa ja koulutuksessa. Samaan aikaan luonnonympäristöjen positiiviset vaikutukset ovat olleet esillä monilla eri aloilla. Halusin selvittää, kytkeytyvätkö luonnonympäristöjen vaikutukset myös erityispedagogisiin ilmiöihin.

Tarkkaavuuden elpymisen teorian mukaan luonnonympäristöjen positiiviset psyykkiset vaikutukset johtuvat tarkkaavuuden elpymisestä, eli kuormittuneen tarkkaavuuden palautumisesta. Myös erityispedagogiikassa sekä koulussa korostuvat tarkkaavuuteen ja siihen liittyvän aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöön liittyvät tuen tarpeet. Rajasinkin tutkielmani aiheen erityispedagogisen ja luonnonympäristöjä koskevan taustateorian avulla.

Kandidaatintutkielmassani perehdyn integratiivisen kirjallisuuskatsauksen avulla aiempaan tutkimustietoon luonnonympäristöjen vaikutuksista tarkkaavuuteen sekä aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön oireisiin. Päädyin rajaaman katsauksen aineiston yhtä poikkeusta lukuun ottamatta vuoden 2010 jälkeen tehtyihin tutkimuksiin. Katsausaineistoni koostui 11 tutkimuksesta. Analysoin tutkimusten tarjoamaa näyttöä kriittisesti jatkuvan vertailun menetelmään tukeutuen.

Katsaukseni ensimmäinen päälöydös oli, että luonnonympäristöillä saattaa olla positiivisia vaikutuksia tarkkaavuuteen ja sen kehittymiseen. Toinen päälöydös oli, että luonnonympäristöt saattavat lievittää ADHD-oireita, ja mahdollisesti ehkäisevät oireiden etenemistä diagnoosikynnyksen ylittävälle tasolle. Näyttö eri ympäristöjen, kuten koulun tai kodin ympäristön vaikutuksista jäi vielä epävarmaksi. Lisäksi katsauksessa selvisi, että ilmansaasteiden määrä voi olla merkittävä selittäjä luonnonympäristöjen positiivisten vaikutusten takana. Yleisesti ottaen katsauksessa tutkitun näytön vakuuttavuutta alensi tutkimusten metodologisesti vaihteleva laatu.

Positiivisista löydöksistä huolimatta näyttö on edelleen alustavaa, ja jatkossa tarvitaankin lisätutkimusta, jossa pyritään toistamaan ja tarkentamaan saatuja löydöksiä luotettavilla koeasetelmilla. Saadut löydökset kannustavat pohtimaan koulujen ja päiväkotien ympäristön vihreyden ja luonnonympäristössä toteutettavan pedagogiikan merkitystä kasvatuksen, oppimisen ja erityispedagogisten ilmiöiden kannalta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Olli Kinnunen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.