University of Oulu

Kielitietoisuus perusopetukseen valmistavassa opetuksessa

Saved in:
Author: Kandelberg, Veera1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 36
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105047698
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Kandelberg, 2021
Publish Date: 2021-05-06
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän laadullisen tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mitä kielitietoisuus on ja miten kielitietoisuus ja kieli näkyvät erityisesti perusopetukseen valmistavassa opetuksessa. Käsittelen tutkimuksessani kielitietoisuuden käsitettä mahdollisimman tarkasti niin yleisesti kuin koulumaailman osalta. Tämän jälkeen käsittelen valmistavan opetuksen toimintaa, tavoitteita ja opetussisältöjä. Lopuksi käsittelen sitä, miten kielitietoinen opetus näkyy perusopetukseen valmistavassa opetuksessa ja miten suomen kieli ja muut oppilaan osaamat kielet voivat toimia opetuksessa limittäin.

Tutkimukseni on teoreettinen tutkimus, joka on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Tutkielmassa on nähtävillä narratiivisen kirjallisuuskatsauksen piirteitä.

Tutkimukseni pohjalta sain selville, että kielitietoisuus on käsitteenä laaja ja sille on tutkimuksen laajudesta johtuen useita määritelmiä, joita käsittelin tutkimuksessani. Perusopetuksen opetussuunnitelman (2014) mukaan kielitietoisuus on osa koulun toimintakulttuuria, ja näin opetussuunnitelma velvoittaa opettajia toteuttamaan kielitietoista opetusta omassa opetuksessaan. Kielitietoisuus vaikuttaa opettajan työhön usealla tasolla: sopivien oppimisympäristöjen valintaan, opetusmenetelmiin ja -materiaaleihin, ja opetuksen saavutettavuuteen käyttämällä kielitietoisia menetelmiä tukemassa oppiaineiden tekstitaitoja ja tiedonalojen kielen hallintaa.

Sain tutkimuksessani selville monipuolisia tapoja toteuttaa kielitietoista opetusta erityisesti perusopetukseen valmistavassa opetuksessa. Perusopetuksen opetussuunnitelman (2014) mukaan monikielisyys tulisi nähdä rikkautena ja kielet resurssina. Kaikkia oppilaan osaamia kieliä tulisi arvostaa ja hyödyntää opetuksessa. Monet opettajat näkevät kielitietoisuuden luonnollisena osana arkea. Perusopetuksessa ja siihen valmistavassa opetuksessa voidaan hyödyntää niin sanottua limittäiskieleilyä muun muassa tiedonhankintaan ja kotitehtävien sekä erilaisten projektitöiden tekemiseen. Keskeisten käsitteiden kirjoittaminen ylös, toisto, asian toisin sanoin kertominen ja useiden aistikanavien hyödyntäminen ovat myös olennainen osa kielitietoista opetusta. Vaikka valmistavassa opetuksessa pääpaino onkin suomenkielen opinnoissa, oppilaille kannattaa opettaa myös oppilaan omaa äidinkieltä mahdollisuuksien mukaan.

see all

Subjects:
Copyright information: © Veera Kandelberg, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.