University of Oulu

Oppimispelit opetuksen apukeinona alakoulussa

Saved in:
Author: Karjula, Anssi1; Spets, Mika1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 39
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105047705
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Karjula; M. Spets, 2021
Publish Date: 2021-05-05
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkielmassa tarkastellaan oppimispelien käyttöön liittyviä mahdollisuuksia ja haasteita. Tutkielma on toteutettu laadullisena tutkimuksena, jonka julkaisumetodi on kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Tutkielmassa syvennytään oppimispelien ominaisuuksiin, käyttömahdollisuuksiin sekä käyttöön liittyviin haasteisiin ja huomioitaviin asioihin alakoulukontekstissa. Tutkielmassa avataan myös pelin- sekä pelillistämisen- ja pelillisyyden käsitteitä, sekä perehdytään oppimispelien yleisyyteen ja asemaan suomalaisessa alakoulukulttuurissa. Tutkielmassa hyödynnetään monipuolisesti olemassa olevaa aikaisempaa tutkimusaineistoa ja kirjallisuutta.

Tutkielmassa oppimispelien käyttöön liittyvät mahdollisuudet on jaoteltu kognitiivisiin-, sosioemotionaalisiin-, motivointiin ja sitouttamiseen liittyviin- sekä käytännöllisiin hyötyihin, joista jokaiseen kategoriaan on listattu useita erilaisia hyötyjä. Lisäksi tutkielmassa perehdytään oppimispelien käytössä ilmeneviin haasteisiin ja opetuksen järjestäjän huomiota vaativiin asioihin. Tutkielmassa käsitellään myös oppimispelien negatiivisia ominaisuuksia. Tutkielma pyrkii kootun tiedon pohjalta toimimaan käytännönläheisenä oppaana oppimispelien käytöstä kiinnostuneille kasvatusalan toimijoille.

Tutkimuksissa saatujen tulosten mukaan kiinnostus oppimispelejä kohtaan on lisääntynyt. Lisääntynyt kiinnostus näkyy oppimispelien käytön yleistymisessä sekä lisääntyneessä tutkimuksessa. Tutkielmassa kerrotaan hieman tilastoja liittyen oppimispelien käytön yleisyyteen, mutta pääpaino on oppimispelien käyttöön liittyvissä mahdollisuuksissa ja haasteissa.

Tutkielman tuloksista voidaan päätellä, että digitaaliset oppimispelit tulevat ottamaan suurempaa roolia alakouluopetuksessa. Tulosten perusteella ei voida täysin tarkasti ennustaa, kuinka suurta roolia digitaaliset oppimispelit ovat ottamassa ja millä aikavälillä, mutta suunta oppimispelien käytön lisääntymiselle on kuitenkin nähtävissä. Vaikka peleihin liittyvä tutkimus on suuressa mittakaavassa vielä varsin vähäistä, voidaan saatavilla olevien tutkimusten perusteella todeta, etteivät oppimispelit tule korvaamaan kaikkia perinteisiä opetusmenetelmiä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Anssi Karjula; Mika Spets, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.