University of Oulu

Opiskelijan seksuaaliterveyteen liittyvä tiedon välttely ja tunteet

Saved in:
Author: Kallio, Helena1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Information Studies
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 40
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105047708
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Kallio, 2021
Publish Date: 2021-05-06
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkielmani tavoitteena on selvittää seksuaaliterveystiedon välttelyn eri ilmenemismuotoja Oulun yliopiston opiskelijoilla. Teoreettisena pohjana käytettiin Wilsonin (1999) informaatiokäyttäytymisen mallia. Aiempi tutkimus aiheesta osoittaa, että terveysinformaation välttelyn syyt ovat moninaiset ja käytös on arkipäiväistä. Tunteisiin liittyvästä tiedonvälttelystä ei tiedetä vielä paljon, joten on tärkeää selvittää asiaa. Kvantitatiivinen tutkimus toteutettiin Oulun yliopiston humanistisen tiedekunnan opiskelijoille. Kyselyn vastausaika oli 18–28. 10.2016. Vastauksia kertyi 170. Tutkimukseen osallistuneiden opiskelijoiden kohdalla voidaan todeta, että pieni osa opiskelijoista välttelee seksuaaliterveystietoa ja tällaisen tiedon käyttöä. Yleisin välttelytapa oli terveystarkastuksen vältteleminen. Opiskelijat näyttävät vieroksuvan vanhempiaan, sosiaalista mediaa ja erittäin vahvasti työkavereitaan tiedonlähteinä. Alle puolet opiskelijoista kertoo välttelevänsä tietoa, jotteivat tuntisi negatiivisia tunteita. Vielä harvempi sanoo negatiivisten tunteiden aktivoituvan tiedonvälttelyn seurauksena. Opiskelijat ovat kiinnostuneita seksuaaliterveystiedosta, mutta näkevät, että se on yksityinen asia eikä ympäristö kannusta avoimuuteen. Laadullisen jatkotutkimuksen tekeminen antaisi mahdollisuuden syventää ymmärrystämme aiheesta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Helena Kallio, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.