University of Oulu

Koulupäivän aikainen ravitsemus oppimisen tukena

Saved in:
Author: Risku, Elina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 27
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105067727
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Risku, 2021
Publish Date: 2021-05-07
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatin tutkielman tavoitteena on selvittää, mihin koulupäivän aikainen ravitsemus perustuu ja miten ravitsemus tukee oppimista. Tutkimusmetodina on kuvaileva kirjallisuuskatsaus, jossa aineistona käytetään aikaisempia aiheen tutkimuksia sekä lähdekirjallisuutta. Tutkimuksessa perehdytään suomalaiseen kouluruokailuun ja kouluruokailusuosituksiin sekä tarkastellaan ravinnon vaikutusta oppimiseen.

Koulupäivän aikainen ruokailu perustuu Valtion ravitsemusneuvottelukunnan laatimiin kouluruokailusuosituksiin, joiden taustalla on lainsäädäntö ja perusopetuksen opetussuunnitelma. Suosituksissa annetaan selkeät ja yksityiskohtaiset suuntaviivat koululounaan ja mahdollisen välipalan koostamiseen. Aterian koostaminen perustuu lautasmalliin. Lautasmalliateria on täysipainoinen ateriakokonaisuus silloin, kun siihen sisältyy myös leipä, margariini, salaatinkastike tai öljy sekä ruokajuoma. Vain noin 10 % alakoulun oppilaista noudattavat kouluruokailusuosituksien lautasmallia.

Tutkimustulosten mukaan ravitsemuksella on vaikutusta aivojen hyvinvointiin ja toimintaan sekä sitä kautta oppimiseen. Terveellisen kouluruoan nautittuaan lapset jaksavat keskittyä ja käyttäytyä luokassa paremmin, minkä johdosta oppiminen ja koetulokset ovat parantuneet. Tutkimustulokset osoittavat, että monipuolinen ja ravintosisällöllisesti hyvä ruokavalio tukee kognitiivista kehitystä ja toimintaa sekä vaikuttaa muistiin, ajatteluun ja oppimiseen positiivisesti. Tutkimustulosten mukaan suositusten mukainen ravitsemus vaikuttaa positiivisesti lukutaitoon ja lukemisen ymmärtämiseen ensimmäisillä luokilla. Tulokset osoittavat myös, että hyvällä ravitsemuksella on yhteys vähäisempiin käyttäytymishäiriöihin, harvempiin poissaoloihin ja sitä kautta parempiin oppimistuloksiin.

Tutkimustuloksien mukaan huono ravitsemus heikentää kehittyviä aivoja ja kognitiivisia taitoja. Runsaalla sokerin ja muiden nopeiden hiilihydraattien käytöllä on yhteys muistihäiriöihin, sekä tyydyttyneen rasvan ja sokerin käytöllä on heikentäviä vaikutuksia aivoihin, mikä heijastuu heikentyneenä oppiskykynä. Puutteellinen ravinto heijastuu heikentävästi lasten jaksamiseen, keskittymiseen ja oppimiseen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Elina Risku, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.