University of Oulu

Luonnonsuojelun retoriikkaa luontodokumenttisarjassa Our Planet — Uskomaton planeettamme  

Saved in:
Author: Soutsalmi, Aino1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, History, Culture and Communication Studies (HistCulComm)
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.2 MB)
Pages: 101
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105067732
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Soutsalmi, 2021
Publish Date: 2021-05-07
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Karvonen, Erkki
Sahlgren, Jari
Reviewer: Karvonen, Erkki
Kallinen, Maija
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää, millä keinoin luontodokumentit pyrkivät vakuuttamaan katsojansa luonnonsuojelun tärkeydestä sekä ihmisen luonnolle aiheuttamien uhkien vakavuudesta. Tutkielmassa tarkastellaan yhden luontodokumenttisarjan kerrontaa, musiikkia sekä kuvallisia keinoja. Tutkielman lähestymistapa on laadullinen ja tutkimusmenetelmänä on retorinen analyysi. Aineistoksi on valittu suoratoistopalvelu Netflixin vuonna 2019 julkaisema luontodokumenttisarja Our Planet — Uskomaton planeettamme. Tutkielma on tapaustutkimus tuoreesta luontodokumenttisarjasta, jolla on harvinainen tavoite vaikuttaa katsojaan.

Tulokset jakautuvat järkeen, tunteeseen ja auktoriteettiin vetoaviin retorisiin keinoihin. Sarja vetoaa katsojan järkeen perustelemalla lajien ja elinympäristöjen tärkeyttä, selittämällä luontoa kohtaavia uhkia sekä tarjoamalla tilastotietoa lajien ja elinympäristöjen tilasta. Tunteisiin vedotaan kuvallisilla ja musiikillisilla keinoilla, kertojan sanavalinnoilla ja eläinten inhimillistämisellä. Auktoriteettiin vetoamisessa keskeistä on Sir David Attenborough’n kertojaääni.

Tulosten perusteella voidaan todeta, että Our Planet — Uskomaton planeettamme pyrkii vaikuttamaan katsojansa järkeen ensisijaisesti kerronnan kautta. Tunteisiin vedotaan sekä kerronnan että erilaisten audiovisuaalisten keinojen avulla. Sarja osaltaan uusintaa perinteisten suurten luontodokumenttisarjojen käytänteitä, mutta tiedostaa ihmisen vaikutuksen villiin luontoon uudella tavalla. Luonnollinen suunta jatkotutkimukselle on tutkia luontodokumenttien todellisia vaikutuksia, kuten asenteiden ja käyttäytymisen muutoksia katsojien keskuudessa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Aino Soutsalmi, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.