University of Oulu

White rose and steady delet : a historicist and ecocritical analysis of national identity in contemporary Scottish poetry, from Hugh MacDiarmid to John Burnside

Saved in:
Author: Jalkanen, Laura1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 36
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105067733
Language: English
Published: Oulu : L. Jalkanen, 2021
Publish Date: 2021-05-07
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Abstract

This thesis examines four contemporary Scottish poems in order to understand how portrayals of nature and key historical events are connected to current expressions of Scottish identity. The analysis features poems from the 2000s and includes texts in English as well as in Scots in order to comprehensively map the latest developments in expressing national identity through poetry. The analysis is conducted in two stages, the first one employing a historicist approach and the second one an ecocritical approach. In the former stage, the goal is to establish a broader historical and cultural context for the poems and to draw connections to pre-2000s writers, such as Hugh MacDiarmid. The latter approach examines the type of nature relationship present in the poems. At the intersection of these two approaches lies the matter of identity. The aim of this thesis is to achieve a preliminary understanding of how literary perceptions of Scottish identity have developed in the 21st century and how they reflect the current national perception of self.

Tiivistelmä

Tässä tutkielmassa tarkastellaan neljää tällä vuosituhannella julkaistua skotlantilaista runoa. Tutkimuksen päämääränä on ymmärtää, kuinka runoihin sisältyvät kuvaukset luonnosta ja historiallisista tapahtumista ovat yhteydessä skotlantilaisen identiteetin nykyilmentymiin. Runot ovat 2000- ja 2010-luvuilta ja edustavat sekä englannin että skotin kieliä tarkastellakseen monipuolisesti kansallisidentiteettiä käsittelevässä runoudessa tapahtuneita viimeaikaisia muutoksia. Analyysi on kaksivaiheinen: ensimmäinen vaihe keskittyy historialliseen analyysiin (engl. historicism) ja toinen vaihe ekokritiikkiin (ecocriticism). Ensimmäisessä vaiheessa tarkastellaan runojen historiallis-kulttuurista kontekstia ja suhdetta aiempiin runoilijoihin, kuten Hugh McDiarmidiin. Toisessa vaiheessa tarkastellaan runojen edustamaa luontosuhdetta. Nämä kaksi näkökulmaa yhdistyvät identiteetin analyysissä. Tutkielman tavoite on saavuttaa alustava ymmärrys siitä, miten näkemys skotlantilaisesta identiteetistä runoudessa on kehittynyt 2000-luvulla ja kuinka tämä näkemys heijastaa skotlantilaisten nykyistä itsekäsitystä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Laura Jalkanen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.