University of Oulu

Musiikin opiskelu verkossa : verkko-opiskelun hyödyt ja haasteet

Saved in:
Author: Korkala, Heli1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 33
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105067735
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Korkala, 2021
Publish Date: 2021-05-06
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatintyön tarkoituksena on selvittää musiikin verkko-opiskelussa esille nousevia hyötyjä ja haasteita. Lisäksi tutkielma pyrkii selvittämään, miten verkkoympäristössä opiskelu tukee oppimista. Covid-19-pandemian myötä aihe on erittäin ajankohtainen, kun ympäri maailmaa eri oppilaitokset ovat joutuneet siirtämään opetustaan verkkoympäristöön.

Tutkielma on narratiivinen kirjallisuuskatsaus, joka tutkii aiheesta kirjoitettu kirjallisuutta. Tutkielma lähtee liikkeelle tarkastelemalla oppimista, elinikäistä oppimista sekä itseohjautuvaa oppimista käsitteinä. Tämän jälkeen tutkielma paneutuu käsittelemään verkko-opiskelua yleisesti sekä musiikin verkko-opiskelun erityispiirteitä. Viimeisenä tutkielma käsittelee verkko-opiskeluun liittyviä hyötyjä ja haasteita.

Tässä tutkielmassa esille nousi useita eri verkko-opiskeluun liittyviä hyötyjä. Verkko-opiskelun aikaan ja paikkaan sitoutumattomuus sekä joustavuus hyödyttävät erityisesti aikuisopiskelijoita ja tukevat elinikäistä oppimista. Lisäksi joustavuus ja aikaan sitomattomuus sekä vaativat että opettavat itseohjautuvaa oppimista. Verkko-opiskelun joustavuus tukee oppimista myös antamalla oppijalle tämän tarvitsevan ajan tehtävän suorittamiseen. Verkkoympäristössä opiskelu voi tarjota lisäksi laajemman määrän oppia internetissä olevien resurssien ansiosta. Myös tasa-arvo ja saavutettavuus nousivat verkko-opiskelun hyödyiksi. Verkkoympäristön myötä opiskelu mahdollistuu myös henkilöille, joille lähiopetukseen osallistuminen olisi mahdotonta.

Musiikin verkko-opiskeluun liittyvät haasteet ovat suurelta osin sidoksissa nykyteknologian riittämättömyyteen. Musiikin käytännön opiskelu kohtaa haasteita erityisesti kuvan- ja äänenlaadun heikkouden kohdalla. Tutkielmassa esille nousi myös, että nykyteknologialla yhteismusisointi ei ole mahdollista verkossa. Verkko-opiskelussa oppija saattaa etääntyä opettajasta sekä kanssaoppijoista, jonka myötä henkinen ja sosiaalinen kasvu kärsivät.

see all

Subjects:
Copyright information: © Heli Korkala, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.