University of Oulu

Pientalon yläpohjarakenteet

Saved in:
Author: Suorsa, Mikko1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 32
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105087756
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Suorsa, 2021
Publish Date: 2021-05-11
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatintyön tarkoituksena on perehtyä Suomessa rakennettavien pientalojen yläpohjarakenteisiin. Työssä tarkastellaan yläpohjiin kohdistuvien kuormitusten syntymistä, tyypillisiä rakenneratkaisuja, suunnittelu- ja mitoitusperusteita, sekä rakennusfysikaalisten rasitteiden syntymistä ja hallintaa. Työ tehtiin kirjallisuuskatsauksena, jonka pääasiallisina lähteinä toimivat Eurokoodit sekä kotimainen alaa koskeva kirjallisuus.

Työn avulla lukija saa yleiskäsityksen pientalojen yläpohjien rakenteesta ja rakenneosista. Lisäksi lukija ymmärtää perusteet yläpohjien rakennesuunnittelun lähtökohdista, kuten kuormitusten laskennasta, kantavien rakenteiden mitoituksesta sekä yläpohjan toiminnallisuudesta kokonaisuudessaan.

Roof structures of a detached house

Abstract

The purpose of this bachelor’s thesis is to provide an overview of roof structures in detached houses made in Finland. This thesis examines the development of loads to supporting roof structures, typical structure solutions, design- and sizing criteria along with development and management of a building’s physical burden. The thesis was made as a literary review, where the main sources were Eurocodes and domestic literature in the field.

This thesis explains the basics of a roof structure and its structural components. The reader will further understand the fundamentals of a structural designing basis as calculation of loads, sizing of supporting structure and the roof structure functionality in its entirety.

see all

Subjects:
Copyright information: © Mikko Suorsa, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.