University of Oulu

Uskonnonopetuksen historia ja lähtökohdat

Saved in:
Author: Veteläinen, Aino1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 33
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105087765
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Veteläinen, 2021
Publish Date: 2021-05-11
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Uskonnonopetus on osana suurimman osan suomalaisen koulupolkua. Peruskoulussa ja lukiossa opiskellaan oppilaan omaa uskontoa sekä Opetushallitus on linjannut seitsemän eri uskontokunnan opetussuunnitelman tavoitteet. Jos oppilas ei kuulu mihinkään uskontokuntaan, hän osallistuu elämänkatsomustiedon opetukseen.

Tutkielman aihe on uskonnonopetuksen historia ja sen lähtökohdat. Pyrkimyksenä on selvittää mitkä asiat ovat muovanneet uskonnonopetuksen historiaa sekä millaisia lähtökohtia opetukselle on tänä päivänä. Tutkielman alussa keskitytään uskonnonopetuksen historiaan sen alkamisesta sen nykyhetkeen. Tutkielmassa kerrotaan tärkeimpiä seikkoja mitkä ovat vaikuttaneet ja muovanneet uskonnonopetusta eri vuosikymmeninä. Lisäksi tutkielmassa on koottuna uskonnonopetuksen ominaispiirteet, asiasisällöt, lait sekä tulevaisuuden skenaariomallit yhteen. Elämänkatsomustieto on suomen katsomusaineiden opetuksen erityispiirre ajatellen muuta maailmaa. Oppiaine on nuori ja käsitteenä harhaanjohtava. Oppiaineen alkuperäiset tavoitteet eivät vastaa nykypäivän opetuksen lähtökohtia. Oppimateriaalia ja elämänkatsomustiedon opettajia on opetuksen tarpeellisuuteen nähden liian vähän, jonka takia näiden asioiden muuttaminen ja tarkastelu olisi tärkeää.

Tutkielmassa todetaan, kuinka uskontokuntaan sidonnainen opetus on tarpeellista peruskoulussa, mutta opetuksen asiasisältöjen muuttaminen uskontotieteellisemmäksi olisi tärkeää riippumatta opetusmallista tai uskontokunnasta. Lisäksi oppikirjojen ja opetustapojen parantaminen sekä nykyaikaistaminen olisivat keskiössä, jotta opetuksen vanhoillisesta leimasta päästäisiin eroon. Tutkielma on toteutettu narratiivisena laadullisena kirjallisuuskatsauksena. Hyödyntäen pääosin suomalaista tutkimusta, koska uskonnon opetus on sidonnainen maan kulttuuriin ja historiaan. Lisäksi tutkielmassa viitataan Euroopassa tehtyyn tutkimukseen sekä pohdin eri maiden opetusmalleja. Uskonnonopetus ja siihen panostaminen on tärkeää, jotta oppilas pystyy ymmärtämään yhteiskunnan monimuotoisuutta ja kasvamaan kunnioittaen muiden ihmisten uskontoja.

see all

Subjects:
Copyright information: © Aino Veteläinen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.