University of Oulu

Pienryhmätoiminta pedagogisena menetelmänä tukemassa lasta sosioemotionaalisissa haasteissa

Saved in:
Author: Fält, Veera1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 29
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105127831
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Fält, 2021
Publish Date: 2021-05-12
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkielmani tavoitteena on tuoda pienryhmätoiminta esiin pedagogisena menetelmänä tilanteisiin, jossa lapsi tarvitsee tukea sosioemotionaalisten haasteiden kanssa varhaiskasvatuksessa. Tutkielmassa tuon esille sosioemotionaalisten haasteiden vaikutusta lapsen tulevaisuudelle, mikäli näihin haasteisiin ei puututa. Tutkielmani nostaa esiin pienryhmätoiminnan varhaiskasvatuksen opettajille konkreettisena menetelmänä helpottamaan varhaiskasvatuksen arkea, jossa sosioemotionaaliset haasteet ilmenevät. Toteutin tutkielmani kuvailevana kirjallisuuskatsauksena.

Sosioemotionaaliset haasteet ovat varhaiskasvatuksen opettajan työssä haastavimpia tilanteita. On tutkittu, että varhaiskasvatusryhmissä jopa 10–30 prosentilla lapsista on sosioemotionaalisia haasteita. Näitä haasteita ovat esimerkiksi vaikeus toimia vuorovaikutuksessa muiden kanssa sekä omien tunteiden säätelyn haastavuus, joka voi ilmetä esimerkiksi aggressiivisuutena tai vetäytymisenä. Lapsen haastava käyttäytyminen ei koskaan ole tahallista, vaan käyttäytymisen taustalla on aina jokin syy. Tämä syy on olennaista selvittää, jotta haastavaan käyttäytymiseen löydetään oikeanlaiset ratkaisut.

Kirjallisuuskatsauksen tuloksena ilmeni, että pienryhmätoiminta tukee lasta sosioemotionaalisissa haasteissa vähentämällä esimerkiksi lapsen stressiä, helpottamalla kaverisuhteiden solmimista ja vähentämällä vuorovaikutustilanteita, jolloin lapsen on helpompi hallita niitä. Pienryhmätoiminta auttaa varhaiskasvatuksen opettajaa luomaan lapsen ja itsensä välille syvemmän luottamuksen, helpottaa havainnointia, ja sitä kautta lasten tarpeiden sekä mielenkiinnonkohteiden huomioon ottaminen toiminnassa on helpompaa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Veera Fält, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.