University of Oulu

Erityisherkän lapsen tunneherkkyyden tukeminen tunnetaitojen avulla

Saved in:
Author: Heinola, Emma1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 38
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105127832
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Heinola, 2021
Publish Date: 2021-05-12
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä kandidaatintutkielmassa käsitellään erityisherkän lapsen tunneherkkyyttä ja sen ilmenemistä osana lapsen arkea, sekä systemaattisen tunnekasvatuksen toteutumisen merkitystä tukimuotona. Tutkielma sijoittuu varhaiskasvatuksen kontekstiin. Tutkielmassa tuodaan esiin erityisherkkyyttä yleisellä tasolla, sekä syventyen tarkemmin erityisherkän lapsen tunneherkkyyteen. Tutkielmassa käsitellään tunnekasvatuksen roolia erityisherkän lapsen tukimuotona, sekä sen monimuotoisia toteutustapoja osana varhaiskasvatuksen arkea.

Tutkielma on toteutettu integroivana kirjallisuuskatsauksena, mikä mahdollisti lähteiden laajan käytön. Tavoitteenani oli luoda yhtenäinen ja selkeä tietopaketti niin varhaiskasvatuksen ammattilaisille, kuin erityisherkkien lasten vanhemmillekin, liittyen erityisherkän lapsen tunneherkkyyden ilmenemiseen ja lapsen tarpeisiin vastaamiseen tunnekasvatuksen keinoin.

Tutkimuskysymyksiä muotoutui kaksi. Ensimmäinen tutkimuskysymys: Miten erityisherkkä lapsi hyötyy tunnetaitojen opetuksesta varhaiskasvatuksessa?, sekä toinen, ensimmäistä kysymystä tarkentava ja syventävä, aiheen lähemmäksi arkea ja käytäntöä tuova kysymys: Miten erityisherkän lapsen tunneherkkyyttä voidaan tukea käytännössä?

Tutkielmassa ilmenee erityisherkän lapsen tunneherkkyyden haitallinen vaikutus lapsen kokonaisvaltaiselle kasvulle, kehitykselle ja hyvinvoinnille, jos herkkyyttä ei osata tukea oikeilla tavoin. Erityisherkkä lapsi tuntee kaiken syvemmin ja intensiivisemmin kuin muut, minkä vuoksi tunnemyrskyistä selviäminen ilman ulkopuolista apua on mahdotonta. Tutkielma osoittaa selkeän tarpeen systemaattisen tunnekasvatuksen toteutumiselle. Tunnekasvatus voi olla monimuotoista, arjen keskellä tapahtuvaa tai suunnitelmallisemmissa tuokioissa toteutettua. Tutkielma osoittaa myös varhaiskasvatuksen ammattilaisten merkittävän roolin erityisherkän lapsen tukemisessa ja kohtaamisessa. Jotta lapsi voi oppia tunnetaitoja, tarvitsee hän vierelleen aikuisen, joka omalla olemuksellaan ja käyttäytymisellään viestittää kaikkien tunteiden olevan sallittuja.

see all

Subjects:
Copyright information: © Emma Heinola, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.