University of Oulu

Peruskoulun musiikinkirjojen sekularisoituminen

Saved in:
Author: Pekonen, Miia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 25
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105127839
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Pekonen, 2021
Publish Date: 2021-05-12
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämä kandidaatin tutkielma käsittelee peruskoulun musiikinkirjojen sekularisoitumista ja keskittyy tutkimaan sitä, milloin peruskoulun musiikinkirjoista on ruvettu poistamaan hengellisiä lauluja. Tässä kirjallisuuskatsauksessa tutkitaan myös sekularisaation ilmentymistä musiikinkirjoissa yhteiskunnallisten muutosten valossa ja tarkastellaan yhteiskunnallista uudistumista sekä yhteiskunnan sekularisoitumista toisin ilmaistuna maallistumista, eli kirkon aseman ja vaikutus vallan heikkenemistä.

Tutkielma on systemaattinen kirjallisuuskatsaus ja lähdekirjallisuus perustuu aiempiin tutkimuksiin aihepiiristä, sekä vanhoihin musiikinkirjoihin 1930- luvulta aina 1990- luvulle saakka. Tutkielma on ikään kuin katsaus menneisyyteen ja siinä käydään läpi systemaattisesti sekulaarisuuden vaikutusta aina yhteiskunnan- ja koulujärjestelmän tasolta musiikinkirjoihin sakka, tarkastellen muutosta vuosikymmen kerrallaan. Kirjallisuuskatsaus käsittelee kahta tutkimuskysymystä: Milloin peruskoulun musiikinkirjojen sisältö on muuttunut selkeästi sekulaarisemmaksi, ja mitkä yhteiskunnallisten ilmiöt ovat vaikuttaneet muutokseen?

Musiikinkirjojen systemaattisesta tarkastelusta uskonnon valossa, ei olla tehty montaa tutkimusta, jonka vuoksi aihetta voidaan pitää tärkeänä ja myös mielenkiintoisena tutkittavana. Musiikinopetuksen ja musiikinkirjojen historian avaamisella voi olla myös paljon hyötyä nykypäivän musiikinopettajille, jotka joutuvat käsittelemään uskonnon roolia musiikinopetuksessa sekä käymään läpi vastakkainasettelua uskonnon harjoittamisen sekä tärkeän perinteen välillä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Miia Pekonen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.