University of Oulu

Muutosjohtamisen erilaisten mallien vertailu

Saved in:
Author: Yrjänä, Olli1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 22
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105137841
Language: Finnish
Published: Oulu : O. Yrjänä, 2021
Publish Date: 2021-05-17
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Maailman muuttuessa päivittäin toimitusjohtajien on pystyttävä reagoimaan muuttuviin olosuhteisiin muutosjohtamisella. Muutosjohtamisen teorian ollessa laaja, erilaiset muutosjohtamisen mallit yksinkertaistavat pääkohdat selkeiksi malleiksi.

Tämä kandidaatin työ on toteutettu kirjallisuuskatsauksena. Työssä perehdytään erilaisiin organisaatiomuutoksiin, yleisimpiin muutosjohtamisen malleihin ja niiden ominaispiirteisiin. Työn tavoitteena on antaa lukijalle kuva erilaisista yleisimmistä muutosjohtamisen malleista, ketterästä muutosjohtamisesta ja mallien erilaisista painotuksista.

Muutosjohtamisen mallit voidaan jakaa yleispäteviin sekä erikoistuneihin malleihin. Yleispäteviä malleja voidaan muokata muutoksesta riippumatta organisaatiomuutokselle suotuisaksi, kun taas erikoistuneet mallit voivat keskittyä erilaisiin muutosteemoihin kuten jatkuvaan ja ketterään muutokseen, yksilömuutokseen tai strategiseen muutokseen. Ketterien menetelmien käyttö organisaatiokulttuurissa tulee olemaan avainasemassa tulevaisuuden yritysmaailmassa.

The comparison of the different models of change management

Abstract

When world around us changes daily, CEOs must react to new circumstances. Different change management models simplify the extensive change management theory.

This Bachelor’s thesis is carried out as a literature review. It takes closer look to different organizational changes, the commonest change management models and their typical features. The purpose of this work is to provide understanding of the commonest change management models, agile change management and their different emphases.

The change management models can be divided to generic and specialized models. The generic models can be altered to correspond any change situation. The specialized models concentrate to different change themes, such as continuous and agile change, individual change of strategic change. The use of the agile techniques in organization culture will be the key of the successful companies in the future.

see all

Subjects:
Copyright information: © Olli Yrjänä, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.