University of Oulu

Täyssähköauto : rakenne ja toiminta

Saved in:
Author: Kokkonen, Aleksi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 35
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105187870
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Kokkonen, 2021
Publish Date: 2021-05-18
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatintyön tavoitteena on käydä läpi täyssähköautojen rakennetta ja toimintaa yleisellä tasolla. Työssä esitellään täyssähköautojen keskeisimpien komponenttien rakenteita ja toimintaperiaatteita. Ensimmäisessä kappaleessa lähdetään liikkeelle sähköautojen historiasta, minkä jälkeen lähdetään perehtymään tarkemmin täyssähköauton keskeisimpiin osiin. Työssä annetaan lukijalle yleiskuva siitä, millaisia eri komponentteja täyssähköauton rakenteessa voidaan käyttää. Voimalinjan osien rakenteiden esittelyn lisäksi käydään läpi osien toimintaperiaatteita. Lopuksi käydään läpi akkujen kierrätystä sekä täyssähköautojen valmistus- ja kunnossapitokustannuksia. Työn tekemisessä hyödynnettiin kirjallisuuslähteitä sekä tutkimusartikkeleita. Tuloksena saatiin laaja yleiskuva täyssähköauton rakenteesta ja toiminnasta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Aleksi Kokkonen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.