University of Oulu

“Of course Kate does everything right. We already know that” : Middleton and Markle in the British tabloids and Twitter

Saved in:
Author: Harju, Oona1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.6 MB)
Pages: 111
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105187872
Language: English
Published: Oulu : O. Harju, 2021
Publish Date: 2021-05-18
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kokkola, Lydia
Reviewer: Haddington, Pentti
Kokkola, Lydia
Description:

Abstract

Kate Middleton and Meghan Markle have recently received a lot of media attention, both in the traditional media and social media However, the reportage about the two Duchesses has been claimed biased. This thesis attempts to uncover the differences in the reportage of two British newspapers and people’s sentiments that are shared on Twitter regarding the discussion about Middleton’s and Markle’s weddings, pregnancies, and their children’s christenings. The method for analysing the research material is discourse analysis. First, ten newspaper articles written by The Daily Mail and The Daily Express will be analysed to uncover how the newspapers conceptualize the Duchesses. After that, 180 tweets will be analysed to uncover people’s sentiments about the same topics on Twitter. Finally, the way the newspapers conceptualize the Duchesses is compared to the sentiments that people express on Twitter to uncover whether differences or similarities between them are evident. Through this, the differences of traditional media and social media can be identified, which contributes to the research conducted about the media treatment of the Duchesses.

This study found that the way newspapers conceptualized Middleton in the analysed newspapers is clearly more positive than the way they conceptualized Markle as all of the articles are constructed to reinforce the positive image of Middleton and the negative image of Markle. As a whole Middleton’s personal brand was noted to fit the royal family’s brand better than that of Markle’s, which is why news coverage about her is more positive. On Twitter the sentiments about the Duchesses were noted to be much more diverse than in the newspapers. Many people accepted the pro-Middleton and anti-Markle attitudes presented in the newspapers and continued to reinforce them on Twitter. However, negative sentiments and judgements were also targeted at Middleton, the royal family, media, other Twitter users and the double standards surrounding Middleton and Markle on Twitter. Such tweets were common and often expressed a pro-Markle attitude by discussing Markle’s mistreatment, which was not discussed the newspaper articles. Furthermore, no unified images of the two women exist on Twitter and as people are on the site to express their own views, a variety of sentiments about both Duchesses are apparent. In the newspapers, the range of sentiment is very narrow, despite The Daily Mail and The Daily Express being the most emotional newspapers in Britain.

Tiivistelmä

Kate Middleton ja Meghan Markle ovat viime aikoina saaneet paljon huomiota mediassa ja on väitetty, että sanomalehtien uutisointi herttuattarista on ollut puolueellista. Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on tutkia miten Kate Middletonin ja Meghan Marklen häistä, raskauksista ja heidän lastensa ristiäisistä kirjoitetaan sanomalehdissä ja Twitterissä. Tarkoituksena on selvittää millaisia eroja uutismedian ja sosiaalisen median välillä ilmenee diskurssianalyysin työkaluja käyttäen. Ensimmäisenä tavoitteena on tutkia kymmentä The Daily Mail ja The Daily Express -sanomalehdissä julkaistua artikkelia ja analysoida, millaisen kuvan lehdet pyrkivät luomaan herttuattarista. Tämän jälkeen tarkastellaan 180 twiittiä ja pyritään selvittämään, millaisia mielipiteitä samat aiheet herättävät Twitter-käyttäjissä. Lopuksi sanomalehtien luomia kuvia verrataan Twitter-käyttäjien mielipiteisiin, jotta saadaan selville, onko niiden välillä eroja tai samankaltaisuuksia. Tämä edistää ymmärrystä siitä, millaisia eroja uutismedian ja sosiaalisen median välillä on herttuattaria käsittelevässä keskustelussa.

Tämän tutkimuksen puitteissa saatiin selville, että sanomalehtien luoma kuva Middletonista on huomattavasti positiivisempi kuin Marklesta luotu kuva ja kaikki analysoidut artikkelit on kirjoitettu tukemaan tätä ajatusta. Herttuattarista Middletonin katsottiin sopivan paremmin kuningasperheen omaan brändiin, minkä johdosta häntä koskevat uutiset olivat positiivisempia kuin Marklesta kirjoitetut uutiset. Twitterissä naisiin kohdistuvat mielipiteet olivat puolestaan monipuolisempia kuin sanomalehdissä. Useat käyttäjät tuntuivat hyväksyvän lehtien ylläpitämän positiivisen kuvan Middletonista ja negatiivisen kuvan Marklesta. Kuitenkin myös Middleton, kuningasperhe, media, muut Twitter-käyttäjät ja herttuattariin kohdistuva kaksinaismoralismi saivat Twitterissä kritiikkiä, ei pelkästään Markle. Tällaiset twiitit olivat yleisiä ja niissä pyrittiin usein puolustamaan Marklea tuomalla esiin häneen kohdistuvaa epäreilua kohtelua, mikä erosi merkittävästi artikkeleista. Näin ollen twiiteissa Middletoniin ja Markleen kohdistuneet mielipiteet olivat huomattavasti hajanaisempia kuin artikkeleissa, joissa herttuattariin kohdistuvat mielipiteet olivat yksipuolisia, huolimatta siitä, että The Daily Mail ja The Daily Express ovat tunnetusti Britannian tunteellisimpia sanomalehtiä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Oona Harju, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.