University of Oulu

Eettisen organisaatioilmaston vaikutus luottamuksen kokemiseen organisaatiossa

Saved in:
Author: Rautiola, Antti1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Bachelor's Programme in Economics and Business Administration
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 45
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105187885
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Rautiola, 2021
Publish Date: 2021-05-18
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkimuksessa käsitellään eettisen organisaatioilmaston vaikutusta organisaatiossa koettuun luottamukseen. Tutkimusmetodina käytetään narratiivista kirjallisuuskatsausta, minkä avulla tarkastellaan eettisen organisaatioilmaston vaikutusta organisaation ilmiöihin ja koettuun luottamukseen sekä luottamuksen suhdetta organisaation ilmiöihin.

Tarkastelu syventyy eettisen organisaatioilmaston välittymiseen organisaatiossa koettuun luottamukseen, muodostetun teoreettisen viitekehyksen avulla. Teoreettisen viitekehyksen avulla osoitetaan eettisen organisaatioilmaston välittyvän koettuun luottamukseen yksilöiden toteuttaman järkeilyprosessin välityksellä, missä yksilöllisen kokemusmaailman perustellaan selittävän aikaisempien tutkimustulosten ristiriitaisia tuloksia.

see all

Subjects:
Copyright information: © Antti Rautiola, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.