University of Oulu

Abiturienttien motivaatio ja suhtautuminen korkeakoulutukseen

Saved in:
Author: Siliämaa, Perttu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Geography
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 52
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105187906
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Siliämaa, 2021
Publish Date: 2021-05-18
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Paasi, Anssi
Reviewer: Paasi, Anssi
Ridanpää, Juha
Description:

Tiivistelmä

Lukiolla on Suomessa yleissivistävä tehtävä ja sitä pidetään kolmannelle asteelle johtavana, ja valmistavana kouluna. Etenkin ylioppilaskirjoitusten merkitys korkeakouluvalinnoissa on korostunut. Koulutusasteelta toiseen siirtyminen on opiskelijoille raskas vaihe, jossa syrjäytymisen riski on suuri. Siirtymän haastavuuteen vaikuttaa myös se, että Suomessakin vallitseva keskittämisen trendi on vähentänyt korkeakoulujen määrää. Korkeakoulut sijaitsevat alueellisesti merkittävissä kaupunkikeskuksissa, joka asettaa eri alueiden, etenkin pienten kaupunkien, opiskelijat alueellisesti eriarvoiseen asemaan korkeakouluihin hakeutumisessa.

Tämän tutkimus selvittää, miten eri kokoisten kaupunkien abiturientit suhtautuvat korkeakoulutukseen ja kuinka suuri motivaatio heillä on siirtyä korkeakouluopintoihin. Aineisto kerättiin kuudesta eri kaupungissa sijaitsevasta lukiosta. Kaupungit jaettiin kolmeen eri kokoluokkaan ja näiden kaupunkien abiturienttien vastauksia vertailtiin toisiinsa. Lisäksi vertailua tehtiin sukupuolten välillä. Tulosten perusteella abiturienttien keskimääräinen korkeakoulumotivaatio on korkealla tasolla ja suhtautuminen korkeakoulutusta kohtaan on erittäin positiivista. Sukupuolittain vertailtuna naisten korkeakoulumotivaatio on suurempi ja suhtautuminen korkeakoulutusta kohtaan positiivisempaa, kuin miehillä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Perttu Siliämaa, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.