University of Oulu

Tiedonhallintalain vaikutukset Lapin sairaanhoitopiirin tietohallinnon toimintaan

Saved in:
Author: Tervakangas, Antti1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Information Processing Science, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Pages: 52
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105197917
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Tervakangas, 2021
Publish Date: 2021-05-19
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Halonen, Raija
Reviewer: Halonen, Raija
Tolonen, Vesa-Matti
Description:

Tiivistelmä

Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (906/2019) astui voimaan 1.1.2020. Sen tarkoituksena oli ohjata suomalaisia julkisen sektorin organisaatioita noudattamaan hyvää tiedonhallintatapaa ja kiinnittämään huomiota tietoturvalliseen tiedonkäsittelyyn tiedon elinkaaren eri vaiheissa. Vastatakseen lainsäädännön tuomiin asetukseen, organisaatioiden tuli tutustua lainsäädännön sisältöön ja käydä läpi toimintatapansa lain vaatimusten osalta. Aiempaa empiiristä tutkimusta itse lainsäädännöstä ei tätä tutkimusta tehtäessä ollut merkittävästi tehty, joten tutkimukselle oli tarvetta.

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia tiedonhallintalain tuomia vaikutuksia Lapin sairaanhoitopiirin tietohallinnon toimintaan. Tutkimusmuotona oli toimintatutkimus, joka toteutettiin prosessikonsultoinnin tutkimustapaa hyödyntämällä. Tutkimuksen teon yhteydessä oli tavoitteena laatia sairaanhoitopiirille toimeenpanosuunnitelma lainsäädännön tuomien vaatimusten toteuttamiseen. Tutkimus toteutettiin arvioimalla sairaanhoitopiirin työryhmän toiminnan kautta esiin tulleita löydöksiä ja niiden vaikutuksia tietohallinnon toimintaan, sekä vertaamalla niitä aiempaan tietämykseen.

Tutkimusta voivat hyödyntää Lapin sairaanhoitopiirin kaltaiset julkishallinnon organisaatiot vastatessaan joko tiedonhallintalakiin tai muuhun tietojenkäsittelyä koskevaan uuteen lainsäädäntöön. Jatkotutkimusta voi tehdä lainsäädäntöjen voimaan tulon vaikutuksista, resurssi- ja työkaluvaatimuksista. Tämä tutkimus rajattiin koskemaan ainoastaan kohteena ollutta organisaatiota, mutta eri toimialojen ja eri kokoisten organisaatioiden resurssitarpeiden vertailua tekemällä aiheesta voitaisiin saada tarkempi käsitys.

see all

Subjects:
Copyright information: © Antti Tervakangas, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.