University of Oulu

Vetovoimainen Kemijärven Puustelli : asumista vai matkailua?

Saved in:
Author: Leukku, Aki1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 99.2 MB)
Pages: 49
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105197941
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Leukku, 2021
Publish Date: 2021-05-19
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Outila, Tarja
Reviewer: Hentilä, Helka-Liisa
Herneoja, Aulikki
Outila, Tarja
Description:

Tiivistelmä

Diplomityö Vetovoimainen Kemijärven Puustelli — asumista vai matkailua? on yhdyskuntasuunnittelupainotteinen työ, jonka tilaajana on Kemijärven kaupunki. Työn tavoitteena on tarkastella Kemijärven keskusta-alueen länsipuolella sijaitsevan kulttuurihistoriallisesti merkittävän Puustellin alueen mahdollisuuksia pysyvän asumisen sekä matkailun kannalta.

Työn ensimmäisessä osassa on analysoitu ja tutkittu kaupunkien vetovoimatekijöitä yleisesti, Kemijärven vetovoimatekijöitä, sekä sitä, miten Puustellin alueen maankäytön suunnittelulla voidaan lisätä Kemijärven ja Puustellin vetovoimaa. Toisessa osassa on analysoitu Kemijärven asumisen ja matkailun ominaispiirteitä sekä kehityskohtia. Kolmannessa ja neljännessä osassa on tarkasteltu ja analysoitu Kemijärveä sekä tarkemmin Puustellin aluetta. Työn lopussa on kaksi vaihtoehtoista maankäytön suunnitelmaa Puustellin alueelle sekä johtopäätökset.

The attractive Kemijärvi’s Puustelli : housing or tourism?

Abstract

The master thesis The attractive Kemijärvi’s Puustelli — housing or tourism? is an urban planning-oriented work commissioned by the City of Kemijärvi. The aim of the study is to examine the possibilities of the culturally and historically notable Puustelli area, located west of the Kemijärvi city center area, in terms of permanent housing and tourism.

The attraction factors of cities in general, the attraction factors of Kemijärvi, and how the urban planning of the Puustelli area increases attractiveness of Kemijärvi and Puustelli area have been analyzed and studied at the first part of the thesis. the second part consists of an examination of the characteristics and development points of housing and tourism in Kemijärvi. In the third and the fourth part there have been examined and analyzed Kemijärvi and the Puustelli area in more detail. At the end of the work, there are two alternative urban plans for the Puustelli area and conclusions.

see all

Subjects:
Copyright information: © Aki Leukku, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.