University of Oulu

Työn psykososiaalisten kuormitustekijöiden merkitys työuupumiseen

Saved in:
Author: Tilus, Sonja1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 33
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105197979
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Tilus, 2021
Publish Date: 2021-05-20
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkielmassa tarkastellaan työn psykososiaalisten kuormitustekijöiden merkitystä työuupumiseen. Aihetta käsitellään perehtymällä psykososiaalisten kuormitustekijöiden ja työuupumuksen käsitteisiin sekä tutkimalla niiden yhteyttä. Lisäksi tutustutaan erilaisiin työhön liittyviin stressitekijöihin. Tutkielma on narratiivinen kirjallisuuskatsaus. Tämän työn tutkimuskysymyksinä ovat: Mitä ovat työn psykososiaaliset kuormitustekijät? Mikä vaikutus niillä on työuupumiseen?

Työn psykososiaaliset kuormitustekijät ovat työn ominaisuuksiin, järjestelyihin ja sosiaalisiin ominaisuuksiin liittyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa työntekijälle kuormitusta. Psykososiaalisia kuormitustekijöitä ovat esimerkiksi keskeytykset työssä, liiallinen työmäärä tai esihenkilön tuen puuttuminen. Työnantajalla on lainmukainen velvollisuus puuttua työntekijän kokemaan liialliseen kuormitukseen työssä ja tehdä riittävät toimenpiteet kuormituksen pienentämiseksi. Psykososiaalisia kuormitustekijöitä voidaan hallita esimerkiksi hyvällä työn suunnittelulla tai työn tuunaamisella.

Työuupumus on seurausta pitkäaikaisesta työstressistä ja sen oireita ovat uupumusasteinen väsymys, kyynistyminen työtä kohtaan ja heikentynyt ammatillinen itsetunto. Psykososiaalinen kuormittuminen työssä voi altistaa työuupumukselle tai mielenterveyden häiriöille. Työuupumuksen hoito vaatii aina työn uudelleen järjestelyä. Mielenterveydelliset häiriöt olivat vuonna 2019 ensimmäistä kertaa työkyvyttömyyden yleisin syy. Työuupumukselle ei ole Suomessa omaa diagnoosia.

Psykososiaalisia kuormitustekijöitä on työssä monia. Erityisesti tietotyölle ominainen kognitiivinen kuormitus on nykyään yksi suurimmista työn psykososiaalisista kuormitusta aiheuttavista tekijöistä. Työn psykososiaalisten kuormitustekijöiden merkitys työuupumiseen on huomattava, mutta kuten yleisesti ihmistieteissä, ei pelkistetyn syy–seuraus-suhteen osoittaminen ole yksiselitteistä. Todettava kuitenkin on, että työn psykososiaaliset kuormitustekijät ovat yksi merkittävimpiä työstressin aiheuttajia, joka pitkittyessään johtanee työuupumiseen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sonja Tilus, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.