University of Oulu

Kehon rasvan jakautuminen pre- ja postmenopaussissa ja sen vaikutus naisten kardiovaskulaaririskille

Saved in:
Author: Jaakkola, Anna-Maija1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Medicine
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 28
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105207988
Language: Finnish
Published: Oulu : A.-M. Jaakkola, 2021
Publish Date: 2021-05-20
Thesis type: Other thesis
Tutor: Uimari, Outi
Reviewer: Uimari, Outi
Keikkala, Elina
Description:

Tiivistelmä

Naisten riski sairastua sydän- ja verisuonisairauksiin tulee noin kymmenen vuotta miehiä perässä ja nousee jyrkästi keski-iässä. On ajateltu, että hormonitoiminnan muutokset menopaussissa vaikuttavat tähän muutokseen ja naissukupuolihormonit olisivat suojaamassa epäedullisilta metabolisilta muutoksilta ennen menopaussia. Monet erilaiset mekanismit vaikuttavat keski-ikäisten naisten sydän- ja verisuonijärjestelmään, mutta yksi merkittävä muutos elimistössä tapahtuu rasvan uudelleenjakautumisessa. Rasva jakautuu keski-ikäisillä naisilla helposti keskivartaloon eli niin sanotusta päärynävartalosta tulee niin sanottu omenavartalo. Keskivartaloon sijoittuvan rasvan on todettu lisäävän sydän- ja verisuonisairauksien riskiä.

Tämän systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on selvittää, kuinka kehon rasvan jakautuminen muuttuu pre- ja postmenopausaalisilla naisilla ja miten tämä vaikuttaa heidän sydän- ja verisuonisairauksien riskiin. Katsauksessa käytettiin PubMed- ja Scopus- tietokantoja, joista valittiin yhdeksän tutkimusta lopulliseen katsaukseen.

Tarkastelluissa tutkimuksissa saatiin toisistaan poikkeavia tuloksia. Suurimmassa osassa tutkimuksista keskivartalon rasvan määrän lisääntyminen lisää sydän- ja verisuonisairauksien riskiä joko itsenäisesti tai muihin riskitekijöihin yhdistettynä. Viidessä kirjallisuuskatsaukseen valitussa tutkimuksessa menopaussi vaikuttaa itsenäisesti keskivartalon rasvan määrään sekä sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöihin. Kahdessa tutkimuksessa sekä ikä että menopaussi vaikuttavat itsenäisinä riskitekijöinä epäsuotuisiin metabolisiin ilmentymiin yhdessä rasvan uudelleensijoittumisen kanssa. Yhdessä tutkimuksessa myös pelkän iän huomattiin olevan yhteydessä lisääntyneeseen keskivartalon rasvan määrään. Vaikka menopaussilla ja rasvan uudelleenjakautumisella löytyy yhteys, ei tähän kuitenkaan aina liity yhteyttä suurentuneeseen sydän- ja verisuonisairauksien riskiin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Anna-Maija Jaakkola, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.