University of Oulu

Se oli kesä ja kuutamoilta, lavatanssit ja haitari soi : harmonikansoittajan kasvupolku tanssimusiikkiin

Saved in:
Author: Kemppainen, Stiina-Emilia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 73
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105207995
Language: Finnish
Published: Oulu : S.-E. Kemppainen, 2021
Publish Date: 2021-05-20
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Paananen-Vitikka, Pirkko
Reviewer: Uitto, Minna
Paananen-Vitikka, Pirkko
Description:

Tiivistelmä

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli selvittää harmonikansoittajien kehitystä tanssimuusikoiksi. Tutkielmassa tarkastellaan, millaiset seikat ovat johtaneet ja tukeneet tanssimuusikon uralle hakeutumista. Tutkielman aihe on tärkeä, koska aikaisempaa tutkimusmateriaalia ei juurikaan löydy Suomesta, ja koska harmonikkamusiikki suomalaisen tanssimusiikin erityisosa-alueena on musiikkikulttuurillisesti ainutlaatuinen.

Tutkimuksen teoreettinen tausta muodostuu muusikon identiteetin käsitteen ja identiteetin kehittymisen ympärille. Musiikin oppimista on tarkasteltu formaalin, musiikkioppilaitoksessa tapahtuvan oppimisen lisäksi informaalina oppimisena, joka on tyypillistä populaarimusiikin piirissä.

Tutkimus toteutettiin joulukuussa 2020. Tutkimukseen osallistuneet harmonikansoittajat ovat tanssimuusikkoja, joiden ura tanssimusiikin ammattilaisina vaihteli 10–40 vuoden välillä. Tutkimus on laadullinen ja haastattelumetodina on käytetty kerronnallista haastattelumenetelmää. Aineisto on analysoitu temaattista analyysia apuna käyttäen ja aineistosta nousi lopulta esille neljä pääteemaa.

Tutkimustuloksista selvisi, että haastateltavien kasvupoluissa oli yhteneväisyyksiä. Tanssimusiikkiin on ikään kuin kasvettu, sillä sitä on kuultu lapsesta saakka. Lisäksi harmonikan osalta monella oli ollut kyseiseen soittimeen kosketuspintaa aivan lapsuudesta saakka, sillä soitin on löytynyt jo kotoa. Harmonikkaa oltiin lisäksi kuultu radiosta tai nähty televisiosta, mikä oli vaikuttanut soittimen valintaan. Keikkailu oli aloitettu nuorena ja suurimmalla osalla ammatillinen siirtyminen tanssimuusikoksi oli tapahtunut armeijan jälkeen. Tanssimusiikin soittaminen koettiin luonnollisena jatkumona harmonikansoittajana ja tanssimusiikki oli juuri mieleistä soitettavaa. Jokainen näki uransa jatkuvan tanssimuusikkona tulevaisuudessa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Stiina-Emilia Kemppainen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.