University of Oulu

Yläkoulun musiikinopettajien käsityksiä musiikkiteknologian käytöstä musiikin luovan tuottamisen työvälineenä

Saved in:
Author: Männistö, Meri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Pages: 97
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105208016
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Männistö, 2021
Publish Date: 2021-05-20
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Paananen-Vitikka, Pirkko
Reviewer: Laru, Jari
Paananen-Vitikka, Pirkko
Description:

Tiivistelmä

Tässä tutkimuksessa tutkin musiikinopettajien käsityksiä musiikkiteknologian käytöstä musiikin luovan tuottamisen työvälineenä. Käsitykset liittyvät opettajien opetuskäytänteisiin, opettajan rooliin ja valmiuksiin sekä haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

Musiikinopetuksessa musiikkiteknologia ja musiikin luovan tuottaminen ovat yhä merkittävimpiä työtapoja. Musiikin luova tuottaminen, kuten säveltäminen ja improvisointi nähdään musiikkikasvatuksen näkökulmasta kaikille mahdollisena toimintana. Musiikkiteknologia taas mahdollistaa musiikin luovan tuottamisen jokaiselle oppilaalle aiemmista musiikillisista tiedoista ja taidoista riippumatta. Lisäksi musiikkiteknologian on todettu motivoivan oppilaita luovaan toimintaa, ja se esimerkiksi välittää välittömän kuulokuvan tekijälleen.

Tutkimus on laadullinen tutkimus, jonka lähestymistapana on fenomenografia. Tutkimuksen tulokset on kerätty teemahaastattelujen avulla, joihin osallistui viisi (N=5) yläkoulun musiikinopettajaa. Aineiston analyysi on toteutettu fenomenografisen analyysimenetelmän avulla, jonka tuloksena syntyi kuvauskategoriajärjestelmä.

Tutkimuksen mukaan musiikinopettajat käsittivät työtavan oppilaita motivoivana ja tärkeänä musiikinoppimisen osa-alueena. Opettajat käyttivät opetuksessaan monipuolisesti erilaisia työvälineitä ja työtapoja. Tässä tutkimuksessa musiikkiteknologian työvälineistä korostuivat digitaaliset laitteet ja sovellukset. Opettajien käsitykset omasta roolistaan työtavan ohjaajana liittyivät rohkaisemiseen ja kannustamiseen, luotettavan ilmapiirin luomiseen, luovan työn mahdollistamiseen sekä neuvomiseen. Käsitykset valmiuksista keskittyivät erityisesti musiikkiteknologian monipuoliseen osaamiseen. Opettajien mukaan työtapa mahdollistaa luovan työn erilaisille oppijoille ja persoonille sekä kehittää oppilaissa monipuolisesti eri osaamisen alueita. Käsitykset haasteista liittyivät ajankäyttöön ja resursseihin, oppilaiden näkökulmaan, sekä musiikkiteknologian toimivuuteen ja opetusmateriaaleihin. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että haasteista huolimatta työtapa mahdollistaa monipuolisesti erilaisia asioita musiikinopetuksessa, kuten vaikuttaa positiivisesti oppilaiden motivaatioon ja kehittää erilaisia osaamisalueita.

see all

Subjects:
Copyright information: © Meri Männistö, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.