University of Oulu

Luonnonsuojelun ja matkailualan suhde : esimerkkinä Japani

Saved in:
Author: Malila, Senni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 29
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105208039
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Malila, 2021
Publish Date: 2021-05-20
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämä tutkielma tarkastelee luonnonsuojelua ja matkailualaa, sekä niiden välistä suhdetta. Esimerkkivaltiona toimii Japani, joka on maantieteellisestä ja kulttuurisesta näkökulmasta hyvin mielenkiintoinen. Tarkoituksena on selvittää, millaisia luonnonsuojelun toimia Japanissa on, sekä myös mitä matkailualaan liittyviä käytäntöjä siellä harjoitetaan. Jotta luonnonsuojelua voidaan tarkastella perusteellisesti, on myös tiedettävä Japanin luonnon ominaisuuksista. Tutkielman tärkeimpänä tarkoituksena on selvittää, millainen luonnonsuojelun ja matkailualan suhde on, Japania esimerkkinä käyttäen. Matkailualan tiedetään vaikuttavan hyvinkin paljon ympäröivään luontoon ja myös ilmastonmuutokseen, esimerkiksi lentomatkailun myötä. Ilmastonmuutoksen, sekä myös luonnonsuojelun ollessa ajankohtaisia ilmiöitä, on tärkeää löytää ratkaisuja, jotka voivat auttaa kestävän tulevaisuuden kehittämisessä. Matkailu on nykypäivän globaalissa maailmassa yhä suositumpaa ja turismi on monessa maassa tärkein palveluala. Alan ollessa näinkin suuri, voidaan sillä olettaa olevan suuri vaikutus yhteiskuntaan ja myös ympäristöön. Japani on valtio, joka on kehittynyt nopeasti vuosikymmenten mittaan, joten sen käytäntöjä matkailun ja ympäristönsuojelun näkökulmasta on tärkeä ymmärtää. Olisiko näiden kahden alan välistä suhdetta mahdollista kehittää? Molemmat osapuolet ovat nykyajan maailmassa merkittäviä, joten molemmille aloille olisi varmasti hyödyksi kyetä harjoittamaan ja markkinoimaan kestävää elämäntapaa. Matkailualan ja luonnonsuojelun yhteistyön tärkeys korostuu tässä tutkielmassa, ja se pyrkii selvittämään näiden alojen suhteen piirteet, käyttäen Japania esimerkkinä. Keskiössä on myöskin matkailun ja luonnonsuojelun suhteen kehitys ja kuinka siitä saataisiin parempi kestävän tulevaisuuden varmistamiseksi. Molemmat matkailuala sekä luonnonsuojelu vaikuttavat nykyajan maailmassa monella tapaa paikallisten, sekä myös turistien käytöstapoihin, joten tasapainon löytäminen näiden kahden osapuolen välille on tärkeää.

see all

Subjects:
Copyright information: © Senni Malila, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.