University of Oulu

Valosaasteen ekologiset vaikutukset : keinotekoisen valaistuksen vaikutukset hyönteisten käyttäytymiseen

Saved in:
Author: Hyttinen, Aliina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 28
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105208040
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Hyttinen, 2021
Publish Date: 2021-05-20
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Keinotekoinen valaistus on lisääntynyt viime vuosisadan aikana niin tilallisesti ja ajallisesti kuin laadullisesti, uusimpien valaisinteknologioiden, kuten ledien, tuottaessa entistä laajemmin eri aallonpituuksia. Valosaasteesta eli haitallisesta keinotekoisesta valosta on tullut yksi yleisimmistä ja nopeimmin lisääntyvistä ympäristömuutoksen muodoista. Valosaaste ulottuu lähes kaikkialle maapallolla, niin maa- kuin vesiekosysteemeihin.

Elämä maapallolla on kehittynyt auringon ja tähtien valon sekä kuusta heijastuvan auringonvalon, luonnonvalolle ominaisten voimakkuuksien ja spektrin sekä valon ja pimeyden jaksottaisuuksien vaikutuksessa. Valo ja pimeys toimivat luonnossa resursseina ja valo tiedonlähteenä ympäristöstä, säädellen eliöiden fysiologiaa ja biologisia rytmejä sekä vaikuttaen eläinten visuaaliseen havaitsemiskykyyn ja yöaikaiseen suunnistamiseen. Keinotekoinen valo on historiallisesti uusi ilmiö, joka eroaa ominaisuuksiltaan luonnonvalosta ja häiritsee luonnollisia valon ja pimeyden vaihteluita.

Keinotekoisella valolla on merkittäviä biologisia ja ekologisia vaikutuksia luonnonvaraisiin eliöihin, ulottuen yksilöistä ekosysteemien tasolle. Yöaikainen keinotekoinen valo vaikuttaa hyönteisten käyttäytymiseen muuttamalla niiden aktiivisuutta ja suunnistamista, vetämällä hyönteisiä puoleensa sekä häiritsemällä bioluminesoivien hyönteisten viestintää ja lisääntymistä. Muutokset hyönteisten käyttäytymisessä voivat vaikuttaa edelleen lajien väliseen vuorovaikutukseen, kuten peto-saalis-vuorovaikutukseen ja hyönteispölytykseen.

Valosaasteella voi olla merkittäviä ympäristövaikutuksia, kuten elinympäristöjen pirstoutuminen ja luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen. Valosaasteen uskotaan lisäksi olevan yksi hyönteisten runsauden maailmanlaajuisen vähenemisen taustalla vaikuttavista tekijöistä. Hyönteiset ovat vallitseva eliöryhmä maailmassa ja merkittävä osa ekosysteemejä, minkä vuoksi hyönteisten vasteet ympäristömuutoksiin voivat vaikuttaa dramaattisesti ekosysteemien rakenteeseen ja toimintaan, sekä ihmisten kannalta merkittäviin ekosysteemipalveluihin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Aliina Hyttinen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.