University of Oulu

Puettavan teknologian käyttö urheilussa

Saved in:
Author: Kärki, Teemu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 21
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105208046
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Kärki, 2021
Publish Date: 2021-05-20
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Teknologian kehittymisen myötä puettavan teknologian hyödyntäminen urheilussa on noussut merkittävään asemaan johtuen sen tarjoamasta mahdollisuudesta hankkia kilpailuetua muihin kilpailijoihin nähden. Puettava teknologia tarkoittaa kehoon kiinnitettäviä laitteita, kuten sykemittaria tai käsivarsinauhaa, jotka sisältävät erilaisia sensoreita. Näiden laitteiden avulla voidaan mitata käyttäjästä monenlaisia tietoja kuten nopeutta, kiihtyvyyttä ja sydämen sykettä. Näiden sensorien avulla urheilijat ja heidän taustajoukkonsa pystyvät saamaan informaatiota muun muassa heidän palautumisestansa, sykkeestä, energiankulutuksesta ja nopeudesta. Näiden tietojen perusteella he voivat optimoida urheilijoiden harjoittelua ja fyysistä kuntoa.

Tämä tutkimus käsitteli puettavan teknologian käyttöä urheilussa ja sillä saavutettavia hyötyjä. Tavoitteena oli saada käsitys puettavien teknologioiden tarjoamista mahdollisuuksista tämänhetkisten teknologioiden avulla. Tutkimuksen tutkimusmenetelmänä käytettiin kirjallisuuskatsausta, eli tässä tutkittiin jo olemassa olevaa aineistoa puettavien teknologioiden käytöstä urheilussa. Tutkielmassa esiteltiin muutamia oleellisia urheilussa hyödynnettäviä teknologioita, ja niiden esittelyn jälkeen käytiin läpi asioita, joissa näiden teknologioiden käyttö voi tarjota hyötyjä tai etuja urheilussa. Motivaatio tutkimuksen tekoon oli laaja kiinnostus urheilua ja teknisiä laitteita kohtaan sekä alustava tieto puettavan teknologian tarjoamasta urheilijadatasta sykemittarien käytön myötä ja halu tietää lisää.

Tutkimuksen pohjalta todettiin, että puettavalla teknologialla on jo nykyään suuria hyödyntämismahdollisuuksia urheilun saralla. Teknologiat ovat hyödyllisiä kaikille urheilijatasoille, mutta niiden käyttämisen tarkoitukset vaihtelevat eri tasoilla. Aloittelija- ja amatööritasolla puettavaa teknologiaa voidaan hyödyntää esimerkiksi laihduttamiseen ja juoksulenkkien pituuden mittaamiseen. Huippu-urheilijatasolla puettavalla teknologialla tavoitellaan myös suorituskyvyn optimointia huippuunsa palautumisen ja kuormituksen tarkkailulla, ja urheilijoille voidaan kehittää esimerkiksi vammanehkäisystrategioita niiden avulla. Puettavien teknologioiden hinnat olivat tutkimuksen tekemisen aikana sillä tasolla, että myös aloittelijoilla on mahdollisuus käyttää niitä hyväkseen. Huippu-urheilussa puettaviin teknologioihin investoidaan enemmän, kun kohteena on esimerkiksi aivovammojen ehkäiseminen tai urheilijoiden suorituskyvyn optimointi.

Tutkimus vahvisti aiempien vastaavien tutkimusten tulokset siitä, että puettavat teknologiat ovat varsin hyödyllisiä urheilussa ja teknologian kehittymisen myötä hyödyntämismahdollisuudet tulevat vain kasvamaan entisestään.

see all

Subjects:
Copyright information: © Teemu Kärki, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.