University of Oulu

Oulun seudun lähijunaliikenteen tukeminen maankäytön suunnittelulla ja liityntäliikenteellä

Saved in:
Author: Löytynoja, Pauli1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Geography
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 70
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105218057
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Löytynoja, 2021
Publish Date: 2021-05-21
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Zimmerbauer, Kaj
Prokkola, Eeva-Kaisa
Reviewer: Zimmerbauer, Kaj
Prokkola, Eeva-Kaisa
Description:

Tiivistelmä

Kaupungistumisen jatkuessa ja kaupunkien liikennemäärien kasvaessa joukkoliikenne on globaalisti yhä tärkeämmässä roolissa kestävän kehityksen edistämisessä. Tässä tutkielmassa tarkastellaan lähijunaliikenteen tukemista maankäytön suunnittelulla ja liityntäliikenteen kehittämisellä. Tapaustutkimuksena toimii Oulun seudun lähijunahanke. Tutkielman tavoitteena on tuottaa lisää tutkimustietoa Oulun seudun maankäytöllisestä ja liikenteellisestä nykytilasta sekä kehityspotentiaalista lähijunaliikenteen näkökulmasta.

Tutkielma jakautuu teoria- ja empiriaosioihin. Teoriaosiossa käydään läpi aihepiiriin liittyvää kirjallisuutta ja olennaisia käsitteitä. Empiirisenä aineistona toimivat haastatteluaineisto ja dokumenttiaineisto. Haastateltuihin kuuluu Oulun seudun kuntien viranhaltijoita, asiantuntijoita Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta sekä yksi asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan liitosta. Haastateltuja on yhteensä 12. Dokumenttiaineistoon sisältyy erilaisia Oulun seudun kuntien maankäyttöön ja liikenteeseen liittyviä kaavoja, selvityksiä, tilastoja sekä strategioita. Tutkimusmenetelmänä tutkielmassa on sisällönanalyysi.

Asumisen, palveluiden ja työpaikkojen keskittäminen asemaseuduille luo lähijunalle matkustuspotentiaalia ja tukee lähijunaliikennettä. Liityntäliikenteen tulee olla toimivaa, jotta lähijunaliikenne näyttäytyisi houkuttelevana vaihtoehtona henkilöautoilulle ja palvelisi mahdollisimman suurta osaa kaupunkiseudusta sekä sen asukkaista. Oulun seudulla yksi suurimmista haasteista lähijunaliikenteen kannalta on kaksoisraiteen puute seudun pääradalla. Pääradan ratakapasiteetti on niin täynnä, että lähijunaliikenteen aloittaminen on nykytilanteessa haasteellista tai mahdotonta. Olemassa olevat juna-asemat ja kaupunkiseudun nauhamainen rakenne kuitenkin tukevat lähijunahanketta.

Lähijunaliikenne voisi olla toimiva ja kestävä liikkumismuoto Oulun seudun kuntien välisessä liikkumisessa. Tämä edellyttää kuitenkin kaksoisraiteen rakentamista pääradalle sekä asumisen, työpaikkojen ja palveluiden voimakasta keskittämistä asemaseuduille. Pyöräily olisi potentiaalisin lähijunan liityntäliikenteen muoto, koska pyöräily on suosittua Oulun seudulla ja pyöräilyn olosuhteet ovat hyvät.

see all

Subjects:
Copyright information: © Pauli Löytynoja, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.