University of Oulu

Mitä annettavaa neurotaloustieteillä on valintateorialle?

Saved in:
Author: Lappalainen, Saimi1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Bachelor's Programme in Economics and Business Administration
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 29
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105218068
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Lappalainen, 2021
Publish Date: 2021-05-21
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämä tutkielma käsittelee neurotaloustiedettä ja sitä, mitä lisäarvoa neurotieteellinen näkökulma voi tuoda valintateoriaan. Tutkielmassa etsitään vastauksia muun muassa kysymyksiin, mitä neurotaloustiede on, ja mitä lisäarvoa neurotieteet voivat tuoda taloustieteille. Tutkielmassa keskeisessä roolissa on rationaalisuus, ja sen tarkastelu neurotaloustieteellisestä näkökulmasta.

Neurotaloustiede tutkii ihmisen päätöksentekoa yhdistellen taloustieteitä, psykologiaa, neurotieteitä ja tietoteknisiä tieteitä. Neurotaloustiede tutkii myös erilaisia talouden ilmiöitä ja ongelmakohtia neurotieteellisin menetelmin. Moderni valintateoria pohjautuu ajatukselle, jossa ihminen tekee päätöksiä rationaalisesti maksimoimalla henkilökohtaiset hyötynsä. Käyttäytymistaloustiede on esittänyt vasta-argumenttina muun muassa sen, että ihminen ei ole rationaalinen toimija, vaan ihminen voi tehdä myös itselleen epäsuotuisia valintoja. Neurotaloustiede pyrkii tarjoamaan oman näkökulmansa valintateoriaan tutkimalla aivojen eri tapahtumia eri valintatilanteissa. Neurotiede voi auttaa ymmärtämään, mitä aivoissa todella tapahtuu eri päätöksentekotilanteissa, ja miten esimerkiksi ympäröivä kulttuuri voi vaikuttaa valintoihimme.

see all

Subjects:
Copyright information: © Saimi Lappalainen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.