University of Oulu

Momentum-strategian tuotot Helsingin pörssissä ja niiden riippuvuus indeksituotoista

Saved in:
Author: Pakkala, Ville1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Finance, Finance
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 70
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105218080
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Pakkala, 2021
Publish Date: 2021-05-21
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Koivuranta, Matti
Reviewer: Korhonen, Marko
Koivuranta, Matti
Description:

Tiivistelmä

Momentum-strategialla tarkoitetaan sijoittamiskeinoa, jossa aiemmin hyvin tuottaneita osakkeita ostetaan ja huonosti tuottaneita myydään lyhyeksi. Esimerkiksi edellisen kahdentoista kuukauden aikana hyvin tuottaneiden osakkeiden oletetaan tuottavan hyvin myös tulevina kuukausina. Huonosti tuottaneiden osakkeiden oletetaan jatkavan laskua tulevina kuukausina. Tämä pro gradu -tutkielma selvittää, kannattaako kyseistä strategiaa hyödyntää Helsingin pörssissä. Tutkimus on tehty kvantitatiivisin menetelmin. Tutkimuksen käyttämä ajanjakso on 1/2005–1/2021.

Empiirinen analyysi osoittaa, että momentum-strategian tuotot ovat positiivisia ja tilastollisesti merkitseviä. Sijoittajia ajatellen strategia on ollut tutkimuksen ajanjaksona toimiva. Ainoastaan erikseen voittajaportfolion osakkeisiin sijoittaminen ei ole ollut järkevää. Erikseen häviäjäportfolion lyhyeksimyyminen tai yhtäaikainen voittaja- ja häviäjäportfolion hyödyntäminen tuottaa positiivisia ja tilastollisesti merkitseviä tuottoja. Tutkittujen strategian muotojen määrä on laaja, joten tulokset voidaan varovaisesti yleistää myös tulevaisuuteen.

Momentum-strategian tuotot ovat osittain riippuvaisia aiemmista indeksituotoista. Pitoperiodia edeltävillä OMXH ja OMXH25-indeksien tuotoilla pystyy selittämään osa momentum-strategian tuotoista. Lineaarinen riippuvuus on positiivista. Aiempi indeksikasvu ennustaa positiivisia momentum-strategian tuottoja. Indeksilasku vastaavasti ennustaa negatiivisia momentum-strategian tuottoja. Tulokset ovat yhteneviä aiempien tutkimusten kanssa, mutta varma yleistettävyys tulevaisuuteen vaatii laajempaa aiheen tutkimista.

Sijoittajat pystyvät hyödyntämään tutkimuksen tuloksia Suomen osakemarkkinoilla. Tulokset positiivisista momentum-strategian tuotoista indikoivat, että strategiaa kannattaa hyödyntää myös tulevaisuudessa. Lisäksi indeksiä tarkastelemalla sijoittaja pystyy esimerkiksi kontrolloimaan markkinalaskua seuraavia negatiivisia momentum-strategian tuottoja.

see all

Subjects:
Copyright information: © Ville Pakkala, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.