University of Oulu

Koronakriisin vaikutus tilintarkastuksen laatuun ja tilintarkastustyöhön tilintarkastajan näkökulmasta

Saved in:
Author: Itämies, Ilari1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Accounting, Accounting
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 107
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105218083
Language: Finnish
Published: Oulu : I. Itämies, 2021
Publish Date: 2021-05-21
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Vieru, Markku
Reviewer: Kallunki, Juha-Pekka
Vieru, Markku
Description:

Tiivistelmä

Tilintarkastuksen laatu on ollut suosittu aihe tutkijoiden keskuudessa. Kiinnostus tilintarkastuksen laatua kohtaan kasvoi erityisesti 2000-luvun alkupuolen kirjanpitoskandaalien myötä. Skandaalien seurauksena syntyi uusia lakeja sekä direktiivejä, joiden tavoitteena oli lisätä tilinpäätösinformaation sekä tilintarkastuksen laatua.

Tilintarkastuksen laadulle ei ole yhtä oikeaa määritelmää. Tilintarkastuksen laadun määrittelyyn vaikuttaa olennaisesti se, kenen näkökulmasta laatua arvioidaan. Tilintarkastuksen laatua voidaan lähestyä niin tarkastustoimenpiteiden, säännösten ja standardien, kuin tilintarkastuksen lopputuloksen näkökulmasta. Yleisimpiä tilintarkastuksen laadun mittareita ovat tieteellisessä kirjallisuudessa olleet tilintarkastusyhteisön koko, harkinnanvaraisten jaksotusten määrä, toimialatuntemus, tilintarkastuspalkkioiden suuruus, tilintarkastustoimeksiannon pituus, tilintarkastuksen oheispalvelut, sekä tilintarkastajan alttius lausua liiketoiminnan jatkuvuudesta.

Koronaviruksella on ollut laajaulotteisia vaikutuksia yritysten toimintaan sekä talouteen. Koronakriisin myötä yritysten liikevaihto on tietyillä toimialoilla olennaisesti laskenut ja yritysten toimintaa on jouduttu pandemian hallitsemiseksi rajoittamaan. Tilannetta helpottamaan yrityksille on jaettu erilaisia tukia, myönnetty lyhennysvapaita sekä säädetty poikkeuslain nojalla muutoksia lainsäädäntöön.

Koronakriisin seurauksena myös tilintarkastajat ovat poikkeuksellisen tilanteen edessä. Tässä tutkimuksessa tutkitaan haastattelututkimuksena koronakriisin vaikutuksia tilintarkastustyöhön ja tilintarkastuksen laatuun tilintarkastajien näkökulmasta. Kriisi on vaikuttanut olennaisesti tapaan, jolla tilintarkastuksia tehdään. Tällöin korostuu ennen kaikkea kommunikaatio sekä asiakkaan kanssa että tilintarkastustiimin kesken. Tietyt tilinpäätöksen erät korostuvat aikaisempaa enemmän ja niihin on kiinnitettävä korostetusti huomioita tilintarkastuksessa. Tilintarkastajat painottavat erityisesti liiketoiminnan jatkuvuuden arvioimisen merkitystä koronakriisin aikana. Tarkastustyöhön on tullut koronakriisin seurauksena uusia työvaiheita sekä työskentelytapoja ja tietyissä tapauksissa on syntynyt myös uusia raportointivelvoitteita. Joidenkin toimialojen osalta tilintarkastajat kokevat tarkastusten muuttuneen riskisemmäksi. Tilintarkastajat eivät kuitenkaan koe kriisin vaikuttaneen tilintarkastuksen laatuun Big 4 -tilintarkastusyhteisöissä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Ilari Itämies, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.