University of Oulu

Talouskriisien vaikutukset Suomen asuntomarkkinoihin

Saved in:
Author: Prittinen, Samuli1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Economics, Economics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.5 MB)
Pages: 65
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105218105
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Prittinen, 2021
Publish Date: 2021-05-21
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Koivuranta, Matti
Reviewer: Korhonen, Marko
Koivuranta, Matti
Description:

Tiivistelmä

Tutkielmassa tarkastellaan merkittävimpien talouskriisien vaikutuksia Suomen asuntomarkkinoille. Lisäksi tarkastellaan asuntomarkkinoiden alueellisia eroavaisuuksia sekä ominaispiirteitä Suomessa viiden suurimman kasvukeskittymän (Helsinki, Jyväskylä, Oulu, Tampere ja Turku) osalta. Tutkielmassa myös sivutaan asuntomarkkinoiden rakenteellisia muutoksia viime vuosikymmenten aikana omistus-vuokra–suhteen avulla.

Tutkielmassa tunnistetaan Suomeen vaikuttaneet keskeisimmät talouskriisit sekä kuvataan niiden erityispiirteet syntyprosessista lopullisiin vaikutuksiin taloudelle. Samalla tunnistetaan sekä talouskriisien, että asuntomarkkinoiden kannalta keskeisimmät yhdistävät muuttujat, joiden kautta asuntohinnat edelleen muuttuvat asuntokysynnän- ja tarjonnan vaihteluiden seurauksena. Lopulta tutkielmassa muodostetaan asuntohintojen käyttäytymistä selittävä regressiomalli sekä tarkastellaan mallin tuloksia ja toimivuutta Suomen kasvukeskuksien osalta.

Tutkimustuloksena havaitaan talouskriisien ja asuntomarkkinoiden välillä vallitsevan kaksisuuntainen vaikutuskanava. Asuntomarkkinat voivat ylikuumentuessaan toimia talouskriisin laukaisijana, mutta samalla talouskriisien seurauksena asuntokysynnän ja -tarjonnan kannalta keskeisimpien muuttujien hintadynamiikka kokee muutoksia. Toisaalta tutkimustulokset myös viittaavat voimakkaisiin alueellisiin eroavaisuuksiin suomalaisilla asuntomarkkinoilla, mikä on seurausta asuntomarkkinoilla vallitsevista vaihtelevista alueellista epätasapainotiloista asuntokysynnän ja -tarjonnan osalta.

Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää erityisesti alue- ja rahapoliittisessa päätöksenteossa. Asuntomarkkinoiden ylikuumentumisen sekä alueellisten epätasapainotilojen voimistumisen ehkäiseminen tulisivat nousta keskiöön Suomen taloudellisen elinvoimaisuuden sekä monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Tutkielmaa voidaan myös suositella asuntosijoittajille sekä yleisesti asuntomarkkinoiden toiminnasta kiinnostuneille henkilöille.

see all

Subjects:
Copyright information: © Samuli Prittinen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.