University of Oulu

Sosiaalisen median vaikutukset matkakohteen valintaan, esimerkkinä Suomi

Saved in:
Author: Hänninen, Saara1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 27
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105228132
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Hänninen, 2021
Publish Date: 2021-05-24
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Sosiaalinen media ja matkailu ovat maailmalla kasvavia trendejä, ja niiden rooli vahvistuu ihmisten elämissä vuosi vuodelta. Tämä kirjallisuuskatsaus perehtyy sosiaalisen median ja matkakohteen valinnan väliseen suhteeseen. Sosiaalinen media voidaan määritellä avoimena, osallistavana ja ihmisten väliseen kanssakäymiseen sekä keskusteluun kohdistuvana yhteisönä. Sosiaalisen median erilaisten palveluiden kautta, kuluttajat voivat luoda yhteisöjä ja pitää yhteyttä niin muihin kuluttajiin kuin palveluntarjoajiin. Sosiaalisen median palveluissa tapahtuu markkinointia sekä yritysten kuin yksilöidenkin toimesta. Markkinoinnille sosiaalinen media mahdollistaa kuluttajan ja yrityksen välistä keskustelua. Muun muassa palautteeseen ja kysymyksiin, voi saada vastauksia sosiaalisen median kautta jopa reaaliajassa.

Matkailumarkkinointia tapahtuu valtioiden virallisten matkailumarkkinoijien, matkailuyritysten ja yksilöiden toimesta. Yksityishenkilöt jakavat omia matkailukuviaan sosiaalisen median verkostopalveluissa. Heidän käyttäessä muun muassa hashtageja ja paikkamerkintöjä, myös muut kyseisestä matkakohteesta kiinnostuneet kuluttajat näkevät tämän sisällön. Viralliset matkailumarkkinoijat markkinoivat matkakohteita niiden vetovoimatekijöiden avulla sopiville kohderyhmille. Lappia markkinoidaan esimerkiksi sen eksoottisen luonnon perusteella, kun taas pääkaupunkiseutua arkkitehtuurin avulla. Matkailumarkkinoinnin määrä lisääntyy sosiaalisessa mediassa koko ajan, ja niin myös sosiaalisen median vaikutus matkakohteen valintaan. Kirjallisuuskatsaus sijoittuu matkailumaantieteen kenttään, käsitellen pääosin matkailuun liittyvää sosiaalisia jataloudellisia ulottuvuuksia. Lisäksi sekä sosiaalista mediaa että matkakohdetta voidaan käsitellä paikkoina, joka tuo tutkimusaiheen myös lähemmäs ihmismaantieteen kenttää.

see all

Subjects:
Copyright information: © Saara Hänninen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.