University of Oulu

Hyvinvoiva kaupunki : esimerkkinä asuinalueiden viihtyvyys

Saved in:
Author: Salo, Emma1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 26
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105228133
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Salo, 2021
Publish Date: 2021-05-24
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kaupungissa asumiseen liittyy paljon tekijöitä, jotka vaikuttavat ihmisen hyvinvointiin. Toiset tekijät ovat helpommin tunnistettavissa kuin toiset, ja yksilöllä on myös omalla toiminnallaan mahdollista vaikuttaa omaan hyvinvointiin omassa ympäristössään. Kaupunkiympäristö on ihmisten rakentamaa ympäristöä, mutta suunnittelu ja toteutus eivät kuitenkaan välttämättä palvele ihmisten toiveita ja tarpeita hyvinvoinnin näkökulmasta.

Tämän tutkielman tarkoitus on perehtyä kaupungin rakenteisiin ja niiden vaikutuksiin hyvinvoinnin näkökulmasta. Lisäksi näiden rakenteiden merkitys ja niiden kokeminen tuovat esiin kaupunkitilan monimutkaisen luonteen. Kaupunkitilaan liittyy vahvasti sekä fyysisen että sosiaalisen tilan vuorovaikutus. Sosiaaliseen tilaan liittyy paljon subjektiivisuutta, mikä tekee kaupungeista tilana sekä mielenkiintoisen, mutta myös haastavan tutkimuskohteen. Kaupunkien avointen ja julkisten tilojen käyttöön liittyvä sosiaalinen ulottuvuus korostaa myös sitä, kuinka yksilöllisiä kokemukset myös viihtyvyydestä voivat olla. Ilmiön tarkastelu tässä työssä sijoittuu maantieteen tutkimuskentällä terveysmaantieteen sekä kaupunkimaantieteen alueille.

Asuinalueen viihtyisyyden tarkastelu nostaa esiin hyvin arkipäiväisiä asioita, joiden vaikutus hyvinvointiin on kuitenkin merkittävä. Kokemukset asuinalueen turvallisuudesta ja sosiaalisuudesta sekä välimatkojen, viheralueiden ja visuaalisuuden merkitys ovat vahvoja tekijöitä, joiden puutteellisuus voi vaikuttaa negatiivisesti viihtyvyyden kokemiseen ja edelleen hyvinvointiin. Voidaan havaita myös, kuinka toisinaan hyvinkin pienillä toimilla voidaan vaikuttaa merkittävästi viihtyvyyden lisäämiseen. Tutkielma tarjoaa myös mahdollisuuden reflektoida omaa kokemustaan omasta asuinalueesta, sen tarjoamista hyödyistä ja puutteista.

see all

Subjects:
Copyright information: © Emma Salo, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.