University of Oulu

Sukupuolitietoisuuden edistäminen musiikkikasvatuksessa

Saved in:
Author: Laine, Laura1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 24
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105248138
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Laine, 2021
Publish Date: 2021-05-24
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä kirjallisuuskatsauksena suoritetussa kandidaatin tutkielmassa etsitään keinoja edistää sukupuolitietoista musiikkikasvatusta. Instrumenttivalinnoissa ja tunneilla käyttäytymisessä on pitkään huomattu esiintyvän sukupuolittuneisuutta. Suurin osa klassisen instrumentinsoittajista ovat tyttöjä, kun taas pojat edustavat enemmistöä bändisoittimissa. Tunneilla pojat ovat taas äänekkäämpiä ja tytöt hiljaisempia. Aloin kiinnostumaan aiheesta, kun huomasin niin monen asian olevan sukupuolittunutta ja halusinkin selvittää, mistä se johtuu ja mitä sukupuolten tasa-arvon eteen voisi tehdä musiikinopettajana. Tutkimuskysymyksenä minulla on: Miten edistää sukupuolitietoista musiikkikasvatusta?

Avaan tutkielmassani käsitteet sukupuoli, sukupuoliroolit sekä sukupuolitietoisuus. Sukupuoli on monien tekijöiden summa, joka muuttuu jatkuvasti. Ihminen voi kokea itsensä naisena, miehenä tai jotain sen väliltä tai ulkopuolelta. Jokainen määrittää itse oman sukupuolensa. Sukupuolirooleilla taas tarkoitetaan sitä, kuinka ihmiseltä odotetaan sosiaalisen sukupuolen mukaista käyttäytymistä tyttönä, naisena, poikana tai miehenä. Sukupuoliroolit kohdistuvat aina olemiseen tyttönä tai poikana, minkä vuoksi käytän itse tutkielmassa sukupuolesta puhuttaessa tyttö tai poika -käsitettä. Sukupuolitietoisuus opetuksessa käsitetään ajattelutapana, jossa sukupuoli huomioidaan biologian lisäksi kulttuurisesti ja sosiaalisesti muotoutuneina. Sukupuolitietoisella opetuksella halutaan purkaa sukupuolittavia yhteiskunnallisia ja kulttuurillisia rakenteita. Sillä pyritään antamaan jokaiselle mahdollisuus yksilöllisyydelle ilman paineita toteuttaa tietynlaisia odotuksia tai ennakkoluuloja sukupuolen suhteen

Käsitteiden lisäksi käsittelen tutkielmassani sukupuolitietoisuuden näkymistä opintosuunnitelmassa, tasa-arvolakia sekä aiempia tutkimuksia aiheeseen liittyen. Tulos- luvussa kokoan tapoja edistää sukupuolitietoista musiikkikasvatusta, joita teoreettisessa viitekehyksessä ilmenee. Lopussa pohdin muun muassa sitä, kuinka musiikinopettaja koulutuksessa sukupuolitietoisuutta pitäisi jo tuoda esille enemmän kuin mitä sitä tällä hetkellä tuodaan.

see all

Subjects:
Copyright information: © Laura Laine, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.