University of Oulu

Keskusta-alueen ideointi Tornioon

Saved in:
Author: Westerlund, Karri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 160 MB)
Pages: 16
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105258152
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Westerlund, 2021
Publish Date: 2021-05-25
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatin työni on osa yhteisprojektia, johon kuuluu asemakaavasuunnittelun kurssi (YS), asuntosuunnittelun kurssi (NARK) sekä kerrostalosuunnittelun kurssi (RO). Kandidaatin työkseni valitsin näistä yhdyskuntasuunnittelun, eli asemakaavasuunnittelun kurssin.

Asemakaavasuunnittelun kurssi sijoittui Tornion Suensaaren alueelle. Tavoitteena oli Tornion kaupungin vetovoiman ja viihtyisyyden parantaminen, sekä tulevaisuuden kaupunkitilan suunnitteleminen kansainväliseen rajakaupunkiin. Alue sijoittui Tornion kaupungin hallinnolliseen keskustaan, sillä alueella sijaitsee Tornion kaupungintalo. Alueella sijaitsi myös Porthanin koulurakennus, vanha torialue, sekä matkakeskus, joiden toiminnot ovat siirtyneet muualle. Alueelle kaivattiin uudenlaista kaupunkitilan ja toimintojen ideointia, joiden perusteella laadittiin alueelle asemakaavamuutos.

Suunnitelmassani keskityin luomaan vahvaa kaupunkimiljöötä Tornion kaupungintalon ympäristöön, joka erityisesti korostaa Tornion kaupungintaloa sekä rajaa yksityistä ja julkista tilaa. Kaupungintalon ympärille kaavoitetaan asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta, johon rakentuu kaaren muotoinen massa, joka laskee portaittain kohti Porthanin koulua. Massat kytkeytyvät toisiinsa katoksilla. Korkeampi pää massasta rajaa katutilaa ja muodostaa dynaamisen ilmeen alueelle saavuttaessa. Tämä luo vahvan identiteetin Tornion hallinnolliselle keskustalle, sekä luo mielenkiintoista kaupunkitilaa. Porthanin koulun Eteläpuoli muutetaan yleiseksi virkistysalueeksi, ja sinne osoitetaan tilaa leikkipuistolle, liikunnalle sekä kuntoilulle. Suensaarenkatu katkaistaan Puutarhakadun ja Laivurinkadun väliltä, mikä lisää liikennettä hieman muille alueen väylille, mutta kadun sulkeminen palvelee alueen asukkaita paremmin, eikä liikennemäärät alueella ole suuria. Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueelle tulee sijoittaa kutakin toimintoa siten, että se parhaiten palvelee Tornion kaupungin tarpeita. Rakennusten kerroskorkeuksia tulee myös tarkastella, ja suunnitelman idea toimii hyvin myös pienemmillä kerrosluvuilla. Kaupungintalon sekä kaarevien rakennuksen välille tulee yleinen aukio, mikä tarjoaa kokoontumispaikan alueen asukkaille. Lisäksi alueen asukkaille on alueella varattu pihatilaa rakennusten ympäriltä ja Porthanin koulun viereen sijoittuu myös isompi pihatila.

Porthanin koulun alueelle tulee virkistysalue, joka palvelee uusien asuinrakennusten asukkaita, Tornion keskusta-alueen asukkaita sekä yleisesti kaikkia. Laivurinkadun varteen tulee kadunvarsipysäköintiä mikä mahdollistaa lyhytaikaisen pysäköinnin sekä alueen virkistyskäytön.

Vanhalle torialueelle sijoittuisi pienenpää rivitalomuotoista asuinrakentamista, joka tukee Tornion jo olemassa olevaa kaupunkirakennetta. Torialueelle sijoittuisi myös korkeampi rakennus, joka muodostaisi saapumisväylän Ruotsin puolelta alueelle saavuttaessa. Rakennukseen on mahdollista sijoittaa esimerkiksi hotellitoimintaa palvelemaan Tornion nykyistä palvelurakennetta. Kortteliin on myös sijoitettu pieni aukio luomaan kaupunkimaista tilaa, sekä jatkamaan Kauppakadun luomaa näkymää.

Alueen paikoitus on sijoitettu pääosin kaupungintalon ympärille tulevan rakennuksen alle, joko kansi- tai kokonaan maanalaisena pysäköintinä toteutettuna. Lisäksi kaupungintalon ja Porthanin koulun väliin jää pieni pysäköintialue, sekä Laivurinkadun varteen sijoitetaan kadunvarsipysäköintiä.

Asuntosuunnittelun kurssilla valittiin yksi vähintään kolmikerroksinen kerrostalo jatkosuunnittelukohteeksi. Valitsin kohteekseni ympyrämassan toiseksi korkeimman rakennuksen. Haasteeksi muodostui ympäristön kaupunkimainen luonne, mutta sain rajattua julkisen ja yksityisen tilan mielestäni hyvin. Asuinrakennukseen sijoittuu reilusti yhteistiloja, jotka mahdollistavat myös niiden joustavan käytön. Pihatila on monipuolinen ja kaarevien rakennusten jätehuolto on keskitetty Kaupungintalon ja Porthanin koulun väliin. Asuntosuunnittelussa keskityin tilavien asuntojen suunnitteluun. Asunnoista lähes kaikki on läpijuostavia ja reunoissa olevat asunnot ovat läpitalon asuntoja. Tornion kaupungintalon puoleisella aukiolla rakennuksen julkisivu on järjestelmällinen, kun taas pihan puolella se on vapaamuotoisempi portaittain ulkonevine parvekkeineen.

Rakenneopin kurssilla syvennyttiin kerrostalon suunnitteluun ja laadittiin työ- ja detaljipiirustuksia kohteesta. Rakennukseni on tiilipintainen ja maltillinen väritykseltään, sillä halusin korostaa Tornion kaupungintalon asemaa. Kohteessani on eteläsivulla laajat lasitetut parvekkeet, jotka luovat vyöhykkeen lämpimän ja kylmän tilan välillä ja näin helpottavat rakennuksen lämmityksessä ja viilennyksessä. Parvekkeille sijoittuu myös istutusaltaita, jotka muodostavat viherpintaa kesäisin rakennuksen julkisivuun. Rakennusmassojen välillä kulkevaan katokseen sijoitin kattoterassin, jossa voi nauttia kesäsäästä sekä merimaisemasta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Karri Westerlund, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.