University of Oulu

Levinneen paksu- ja peräsuolisyövän eri mutaatiotyyppien esiintyvyys ja merkitys eloonjäämiseen sekä kuraatiotavoitteisesti etäpesäkeleikattujen potilaiden osuus ja eloonjääminen OYS RAXO-tutkimusaineistossa

Saved in:
Author: Kotkavaara, Maria1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Medicine
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 31
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105258153
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Kotkavaara, 2021
Publish Date: 2021-05-25
Thesis type: Other thesis
Tutor: Kallio, Raija
Reviewer: Kallio, Raija
Niemelä, Jarmo
Description:

Tiivistelmä

Paksu- ja peräsuolisyöpä oli vuonna 2018 maailmanlaajuisesti kolmanneksi yleisin uusi syöpätapaus ja toiseksi yleisin syöpäkuoleman syy. Suomessa paksu- ja peräsuolisyöpä on toiseksi yleisin syöpä sekä miehillä että naisilla. Paksu- ja peräsuolisyövän diagnoosivaiheessa noin 22 %:lla potilaista esiintyy etäpesäkkeitä ja lähes 50 %:lle ilmaantuu etäpesäkkeitä taudin aikana. RAXO-tutkimus on maanlaajuinen tosielämän prospektiivinen tutkimus levinneestä paksu- ja peräsuolisyövästä Suomessa. Syventävien opintojen tutkielman tutkimusaineistona oli RAXO-tutkimuksen OYS-erva-alueen 179 levinnyttä paksu- ja peräsuolisyöpää sairastavaa potilasta. Tutkielman tavoitteena oli selvittää tutkimuspotilaiden levinneen paksu- ja peräsuolisyövän eri mutaatiotyyppien esiintyvyys ja merkitys potilaiden eloonjäämiseen. Tavoitteena oli myös selvittää kuraatiotavoitteisesti etäpesäkeleikattujen ja pelkästään lääkehoidettujen potilaiden osuudet tutkimuspotilaista sekä eloonjääminen. Tutkimuspotilaiden eloonjäämisennusteita analysoitiin Kaplan-Meierin menetelmän avulla. Tutkielman 179 tutkimuspotilaasta 43 (24,0 %) oli RAS- ja BRAF-villintyypin, 88 (49,2 %) RAS-mutatoituneita ja 12 (6,7 %) BRAF-mutatoituneita potilaita. Tutkimuspotilaista 77 (43,0 %) hoidettiin kuraatiotavoitteisesti etäpesäkeleikkauksella ja 102 (57,0 %) pelkästään lääkehoidolla. Kaikkien tutkimuspotilaiden kokonaiselossaoloajan mediaani oli 27,9 kk (95 %:n LV 22,4–33,4). Tutkielman RAS- ja BRAF-villintyypin potilaiden kokonaiselossaoloajan mediaani oli 77,2 kk (95 %:n LV 42,7–111,8), RAS-mutatoituneiden potilaiden 24,7 kk (95 %:n LV 20,3–29,1) ja BRAF-mutatoituneiden potilaiden 6,0 kk (95 %:n LV 2,3–9,6). RAS- ja BRAF-mutaatiot osoittautuivat potilaiden ennustetta heikentäviksi tekijöiksi. Tutkielman R0- tai R1-etäpesäkeleikattujen potilaiden kokonaiselossaoloajan mediaani oli 81,6 kk (95 %:n LV 62,3–100,8), maksaetäpesäkeleikattujen potilaiden 81,6 kk (95 %:n LV 69,7–93,4) ja pelkästään lääkehoidettujen potilaiden 15,9 kk (95 %:n LV 11,7–20,1). Etäpesäkeleikkaus paransi potilaiden ennustetta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Maria Kotkavaara, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.