University of Oulu

Rajoitteilla ohjattu gradienttivahvistus-menetelmä

Saved in:
Author: Savunen, Teemu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Mathematics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 35
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105258162
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Savunen, 2021
Publish Date: 2021-05-25
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Laitinen, Erkki
Reviewer: Laitinen, Erkki
Sillanpää, Mikko
Description:

Tiivistelmä

Tutkielmassa tarkastellaan tekoälyyn rinnastettavien mallintamismenetelmien — valintapuiden — toimintaa vertaamalla asiantuntijoiden tietoa hyödyntävän valintapuun ja tavanomaisen valintapuun tarkkuutta toisiinsa. Lisäksi tutkielmassa käsitellään valintapuihin liitettyä mallintamisen tarkkuutta parantavaa algoritmia, joka perustuu jyrkimmän laskun menetelmään. Tavoitteena tutkielmassa on selvittää mainittujen valintapuiden toimivuutta terästen kristallisoitumislämpötilojen ennustamisessa.

Tavanomainen valintapuun toiminta perustuu puun ennustamien arvojen virheiden minimoimiseen käyttämällä virheen muodostamaa funktiota. Valintapuut koulutetaan ennustamaan mahdollisimman oikeita arvoja mallintamisen kohteena olevasta systeemistä kerätyn datan avulla. Valintapuiden muokattavuuden johdosta niiden mallintamisen tarkkuutta voidaan parantaa yhdistämällä niihin erilaisia tehostamisalgoritmeja. Tutkielmassa tarkasteltava asiantuntijan tietoon pohjautuva valintapuumenetelmä perustuu virheen minimoimisen lisäksi asiantuntijan tiedosta muodostettuihin rajoitteisiin, jotka ohjaavat puuta rakentumaan haluttuun suuntaan toimimalla ylimääräisenä sakkona, joka lisätään virheeseen silloin kun puu ei noudata annettua rajoitetta.

Mallinnettaessa kristallisoitumislämpötiloja käytetyn aineiston avulla, ei tuloksissa havaittu merkittävää eroa eri menetelmien kesken. Asiantuntijatiedon saatavuus työtä tehden oli kuitenkin rajoitettu, joten algoritmia ohjaavien rajoitteiden muodostaminen oli epävarmaa. Valintapuut ovat toimiva mallintamisen menetelmä kyseisen aineiston kohdalla johtuen aineiston monipuolisuudesta ja laajuudesta. Jatkoa ajatellen tutkielma antaa hyvän pohjan sekä toisenlaisten valintapuumenetelmien vertailuun, että entistä parempien menetelmien ja algoritmien löytämiseen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Teemu Savunen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.